Nem lakás céljára szolgáló építmény adója

Általános

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Segédlet a hivatali portál használtatához

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről

Telefonközpont

Vezetékes

+3666526800

Mobil

+36303826005, +36304886232

Fax

+3666526819

Információs ablak

Telefon

+3666526898

Ebédszünet

12:00−12:30
Telefonkönyv megtekintése

Ügyfélfogadási rend:

PÉNZÜGYI OSZTÁLY – ADÓCSOPORT

Hétfő

07:30−16:00

Kedd

07:30−12:00

Szerda

Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök

07:30−16:00

Péntek

07:30−12:00
A szerdai, ügyfélszüneti naptól függetlenül a halálesetek anyakönyvezésének ügyintézése egész nap történik.

Ügyleírás

Tájékoztatás a helyi adóval kapcsolatos bejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettségről.

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület.

Adóbevallást tenni az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell.

A bevallási formanyomtatvány kitöltése mellett csatolni kell a vagyoni értékű jogot vagy tulajdonjogot igazoló valamilyen okmányt (pl. adásvételi szerződés, tulajdoni lap, használatbavételi engedély).

Az adó alanya az, aki (akik) a naptári év első napján a lakás vagyoni értékű jogának jogosítottja(i), ennek hiányában tulajdonosa(i) (továbbiakban együtt: tulajdonos).

Az adó alapja az építmény m2-re számított hasznos alapterülete.

Az építmény adójának mértéke 2007-től:

 • garázs estén 240 Ft/m2/év
 • városerdei üdülő esetén 250 Ft/m2/év (2013-ig 350 Ft/m2/év)
 • kereskedelmi üzlethelyiség és kereskedelmi szálláshelyek esetén 300 Ft/m2/év (2016. január 1-től 100 m2-t meghaladó hasznos alapterületű építmény esetén 400 Ft/m2/év)
 • minden egyéb adóköteles építmény esetén 250 Ft/m2/év

Mentes az építményadó alól:

 • a szociális intézmények céljára szolgáló helyiség,
 • egészségügyi intézmények céljára szolgáló helyiség,
 • gyermekvédelmi intézmények céljára szolgáló helyiség,
 • nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,
 • lakás.

Az éves adót két egyenlő részletben március 16. és szeptember 15. határnapokig kell megfizetni.

Bankszámlaszám (Építményadó): 11733027-15346009-02440000

Ügyfelek jogai és kötelezettségei

Egyéb információk

Ügyintéző

Kempf Orsolya

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526891

Ügyintéző

Veresné Góg Erika

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526836

Ügyintéző

Rozsos Helga

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526894

Ügyintéző

Bíró Martin

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526895

Ügyintéző

Szabó Katalin

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526885

Ügyintéző

Illés István Endre

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526884

Ügyintéző

Kolozsi Mária

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526896

Ügyintéző

Kolarovszki Péter

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526886

Jogszabály

 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.);
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Hatv.);
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény;
 • Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (PM rendelet);
 • 46/2000. (XII.15.) Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról (Rendelet);
 • 52/2012. (XI.23.) Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról (Rendelet).