Magánszemélyek kommunális adója

Általános

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Segédlet a hivatali portál használtatához

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről

Telefonközpont

Vezetékes

+3666526800

Mobil

+36303826005, +36304886232

Fax

+3666526819

Információs ablak

Telefon

+3666526898

Ebédszünet

12:00−12:30
Telefonkönyv megtekintése

Ügyfélfogadási rend:

PÉNZÜGYI OSZTÁLY – ADÓCSOPORT

Hétfő

07:30−16:00

Kedd

07:30−12:00

Szerda

Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök

07:30−16:00

Péntek

07:30−12:00
A szerdai, ügyfélszüneti naptól függetlenül a halálesetek anyakönyvezésének ügyintézése egész nap történik.

Ügyleírás

Tájékoztatás a helyi adóval kapcsolatos bejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettségről.

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén magántulajdonban lévő, kizárólag lakás céljára szolgáló épület.

Adóbevallást tenni az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell.

A bevallási formanyomtatvány kitöltése mellett csatolni kell a vagyoni értékű jogot vagy tulajdonjogot igazoló valamilyen okmányt (pl. adásvételi szerződés, tulajdoni lap, használatbavételi engedély).

Az adó alanya az, aki (akik) a naptári év első napján a lakás vagyoni értékű jogának jogosítottja(i), ennek hiányában tulajdonosa(i) (továbbiakban együtt: tulajdonos).

Az adó alapja a magántulajdonban lévő lakás.

Az adó mértéke:

 • összkomfortos, komfortos lakások után:
  8.000 Ft/év (2023. január 1-ig 4.000 Ft/év),
 • komfort nélküli lakások után:
  4.000 Ft/év (2023. január 1-ig 2.000 Ft/év)

Az éves adót két egyenlő részletben március 16. és szeptember 15. határnapokig kell megfizetni.

Mentes az adófizetés alól, kizárólag egy lakás vonatkozásában:

 • a 75. életévét betöltött tulajdonos, illetve haszonélvezeti joggal rendelkező magánszemély, joga(i) arányában (melyeket igazolni köteles), az életkor betöltését követő évtől,
 • az a tulajdonos, akinek a közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb összegű saját jogú minimál nyugdíj összegét. A jövedelmet igazolni kell minden évre vonatkozóan tárgyév február 28-ig.
 • a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész és telek tulajdonosa, továbbá az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
Bankszámlaszám (Magánszemélyek kommunális adója): 11733027-15346009-02820000

Ügyfelek jogai és kötelezettségei

Egyéb információk

Ügyintéző

Kempf Orsolya

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526891

Ügyintéző

Veresné Góg Erika

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526836

Ügyintéző

Rozsos Helga

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526894

Ügyintéző

Bíró Martin

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526895

Ügyintéző

Szabó Katalin

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526885

Ügyintéző

Illés István Endre

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526884

Ügyintéző

Kolozsi Mária

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526896

Ügyintéző

Kolarovszki Péter

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526886

Jogszabály

 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.);
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Hatv.);
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény;
 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény;
 •  Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (PM rendelet);
 • 46/2000. (XII.15.) Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról (Rendelet);
 • 52/2012. (XI.23.) Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról (Rendelet).