Helyi iparűzési adó (HIPA)

Általános

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Segédlet a hivatali portál használtatához

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről

Telefonközpont

Vezetékes

+3666526800

Mobil

+36303826005, +36304886232

Fax

+3666526819

Információs ablak

Telefon

+3666526898

Ebédszünet

12:00−12:30
Telefonkönyv megtekintése

Ügyfélfogadási rend:

PÉNZÜGYI OSZTÁLY – ADÓCSOPORT

Hétfő

07:30−16:00

Kedd

07:30−12:00

Szerda

Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök

07:30−16:00

Péntek

07:30−12:00
A szerdai, ügyfélszüneti naptól függetlenül a halálesetek anyakönyvezésének ügyintézése egész nap történik.

Ügyleírás

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettségről.

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Az adó alanya a vállalkozó, illetve vállalkozás.

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 2%.

Adómentesség

2016. január 1-től kezdődő adóév vonatkozásában az adómentesség azt a vállalkozót illeti meg, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. § (1) bekezdése, a 39/A. §-a vagy a 39/B. §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot. (A 2015. adóévről beadott bevallás esetén már a 2016. szeptember 15-én és 2017. március 16-án esedékes előlegek megállapításakor nem a 2,5 millió Ft-os adómentességet kell figyelembe venni, hanem az 1 millió Ft-ot).

Az iparűzési adó esetén a mentes vállalkozási szintű adóalap 1 millió Ft-ban történő meghatározása következtében 2016. január 1-jétől a KATA-adóalanyoknak Gyulán (is) helyi iparűzési adófizetési kötelezettsége keletkezik.

A helyi iparűzési adó megfizetése

A helyi iparűzési adó esetében az előlegfizetési időszakra adóelőleget köteles a bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott – adóelőleget tartalmazó – bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

Az iparűzési adó megfizetésének rendje: a vállalkozó adóelőleget félévi részletekben köteles fizetni az adóévben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig. A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig köteles megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza. Az adózó az adóelőleget és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 forintra kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti vissza.

Bankszámlaszám (Iparűzési adó): 11733027-15346009-03540000

Ügyfelek jogai és kötelezettségei

Egyéb információk

Ügyintéző

Kempf Orsolya

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526891

Ügyintéző

Veresné Góg Erika

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526836

Ügyintéző

Rozsos Helga

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526894

Ügyintéző

Bíró Martin

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526895

Ügyintéző

Szabó Katalin

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526885

Ügyintéző

Illés István Endre

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526884

Ügyintéző

Kolozsi Mária

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526896

Ügyintéző

Kolarovszki Péter

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526886

Jogszabály

  • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.);
  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Hatv.);
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény;
  • A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.);
  • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.);
  • Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet (PM rendelet);
  • 46/2000. (XII.15.) Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról (Rendelet);
  • 52/2012. (XI.23.) Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról (Rendelet)