Helyi iparűzési adó (HIPA)

Általános

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Segédlet a hivatali portál használtatához

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről

Telefonközpont

Vezetékes

+3666526800

Mobil

+36303826005, +36304886232

Fax

+3666526819

Információs ablak

Telefon

+3666526898

Ebédszünet

12:00−12:30
Telefonkönyv megtekintése

Ügyfélfogadási rend:

PÉNZÜGYI OSZTÁLY – ADÓCSOPORT

Hétfő

07:30−16:00

Kedd

07:30−12:00

Szerda

Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök

07:30−16:00

Péntek

07:30−12:00
A szerdai, ügyfélszüneti naptól függetlenül a halálesetek anyakönyvezésének ügyintézése egész nap történik.

Ügyleírás

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettségről.

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Az adó alanya a vállalkozó, illetve vállalkozás.

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 2%.

Adómentesség

2016. január 1-től kezdődő adóév vonatkozásában az adómentesség azt a vállalkozót illeti meg, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. § (1) bekezdése, a 39/A. §-a vagy a 39/B. §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot. (A 2015. adóévről beadott bevallás esetén már a 2016. szeptember 15-én és 2017. március 16-án esedékes előlegek megállapításakor nem a 2,5 millió Ft-os adómentességet kell figyelembe venni, hanem az 1 millió Ft-ot).

Az iparűzési adó esetén a mentes vállalkozási szintű adóalap 1 millió Ft-ban történő meghatározása következtében 2016. január 1-jétől a KATA-adóalanyoknak Gyulán (is) helyi iparűzési adófizetési kötelezettsége keletkezik.

A helyi iparűzési adó megfizetése

A helyi iparűzési adó esetében az előlegfizetési időszakra adóelőleget köteles a bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott – adóelőleget tartalmazó – bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

Az iparűzési adó megfizetésének rendje: a vállalkozó adóelőleget félévi részletekben köteles fizetni az adóévben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig. A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig köteles megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza. Az adózó az adóelőleget és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 forintra kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti vissza.

Ügyfelek jogai és kötelezettségei

Egyéb információk

Ügyintéző

Kempf Orsolya

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526891

Ügyintéző

Veresné Góg Erika

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526836

Ügyintéző

Rozsos Helga

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526894

Ügyintéző

Bíró Martin

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526895

Ügyintéző

Szabó Katalin

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526885

Ügyintéző

Illés István Endre

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526884

Ügyintéző

Kolozsi Mária

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526896

Ügyintéző

Kolarovszki Péter

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526886

Jogszabály

  • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.);
  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Hatv.);
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény;
  • A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.);
  • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.);
  • Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet (PM rendelet);
  • 46/2000. (XII.15.) Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról (Rendelet);
  • 52/2012. (XI.23.) Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról (Rendelet)