Idegenforgalmi adó (IFA)

Általános

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Segédlet a hivatali portál használtatához

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről

Telefonközpont

Vezetékes

+3666526800

Mobil

+36303826005, +36304886232

Fax

+3666526819

Információs ablak

Telefon

+3666526898

Ebédszünet

12:00−12:30
Telefonkönyv megtekintése

Ügyfélfogadási rend:

PÉNZÜGYI OSZTÁLY – ADÓCSOPORT

Hétfő

07:30−16:00

Kedd

07:30−12:00

Szerda

Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök

07:30−16:00

Péntek

07:30−12:00
A szerdai, ügyfélszüneti naptól függetlenül a halálesetek anyakönyvezésének ügyintézése egész nap történik.

Ügyleírás

Tájékoztatás a helyi adóval kapcsolatos bejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettségről.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adómentesség tekintetében a helyi adókról szóló, többszörösen is módosított 1990. évi C. tv. rendelkezései az irányadók, melyben törvényhelyi változás miatt 2010. január 1-től a 70. életévüket betöltött magánszemélyeket adómentesség nem illeti meg.

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

A fizetendő adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként, magán- és egyéb szálláshely esetén egységesen: 550 Ft/fő/vendégéjszaka (2023.január 1-ig 450 Ft/fő/vendégéjszaka),

Az adót az adóbeszedésre kötelezett szedi be.

A beszedett adóról a tárgyhót követő hónap 15. napjáig kötelesek bevallást benyújtani, valamint ugyanezen időpontig az adót megfizetni.

Bankszámlaszám (Idegenforgalmi adó): 11733027-15346009-03090000

Ügyfelek jogai és kötelezettségei

Egyéb információk

Ügyintéző

Kempf Orsolya

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526891

Ügyintéző

Veresné Góg Erika

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526836

Ügyintéző

Rozsos Helga

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526894

Ügyintéző

Bíró Martin

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526895

Ügyintéző

Szabó Katalin

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526885

Ügyintéző

Illés István Endre

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526884

Ügyintéző

Kolozsi Mária

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526896

Ügyintéző

Kolarovszki Péter

Ügyintézés helye

Pénzügyi osztály – adócsoport

Telefon

+3666526886

Jogszabály

  • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.);
  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Hatv.);
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény;
  • Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (PM rendelet);
  • 46/2000. (XII.15.) Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról (Rendelet);
  • 52/2012. (XI.23.) Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról (Rendelet);
  • 57/2011. (XII.16.) Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a szálláshely szolgáltatók adminisztrációs kötelezettségeiről (Szálláshely Rendelet).