Települési támogatás hulladékszállítási díjkedvezmény

Általános

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Segédlet a hivatali portál használtatához

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről

Telefonközpont

Vezetékes

+3666526800

Mobil

+36303826005, +36304886232

Fax

+3666526819

Információs ablak

Telefon

+3666526898

Ebédszünet

12:00−12:30
Telefonkönyv megtekintése

Ügyfélfogadási rend:

SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Hétfő

07:30−16:00

Kedd

07:30−12:00

Szerda

Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök

07:30−16:00

Péntek

07:30−12:00

A szerdai, ügyfélszüneti naptól függetlenül a halálesetek anyakönyvezésének
ügyintézése egész nap történik.

Ügyleírás

A Hulladékszállítási díjkedvezmény azon személy részére állapítható meg, aki:

  • a 70. életévét betöltötte, és
  • az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének kétszeresét, azaz 57.000,- Ft-ot.

Az az ingatlanhasználó:

  • aki a fenti követelményeknek együttesen megfelel és egy közeli hozzátartozójával lakja az ingatlant, a közszolgáltatási díjból 50%,
  • aki a fenti követelményeknek együttesen megfelel és egyedül lakja az ingatlant, a közszolgáltatási díjból 100%, továbbá
  • aki hadigondozott – szociális rászorultságtól és életkortól függetlenül – a közszolgáltatási díjból 100%

kedvezményben részesülhet.

A kedvezményre jogosult házastárs elhalálozása esetén, az ingatlanban egyedül bennmaradót a kedvezmény továbbra is megilleti.

A kedvezményt személyenként, családonként csak egy ingatlanra lehet igénybe venni, és a megállapított kedvezmények visszavonásig maradnak hatályban.

Az ügyintézés kezdeményezhető személyesen, ügyfélfogadási időben.

Ügyintézési határidő: sommás eljárás (8 nap), teljes eljárás (60 nap).

Ügyintéző

Lázárné Komócsin Ildikó

Ügyintézés helye

Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály

Telefon

+3666526855

Ügyintéző

Szucsik-Mozsár Barbara

Ügyintézés helye

Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály

Telefon

+3666526854

Ügyintéző

Tóth Tünde Alexandra

Ügyintézés helye

Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály

Telefon

+3666526854

Ügyintéző

Mező Anikó

Ügyintézés helye

Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály

Telefon

+3666526855

Jogszabály

  • a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete
  • a települési támogatások rendszeréről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.17.) számú önkormányzati rendelete