Települési támogatás gyógyszertámogatásként

Általános

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Segédlet a hivatali portál használtatához

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről

Telefonközpont

Vezetékes

+3666526800

Mobil

+36303826005, +36304886232

Fax

+3666526819

Információs ablak

Telefon

+3666526898

Ebédszünet

12:00−12:30
Telefonkönyv megtekintése

Ügyfélfogadási rend:

SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Hétfő

07:30−16:00

Kedd

07:30−12:00

Szerda

Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök

07:30−16:00

Péntek

07:30−12:00

A szerdai, ügyfélszüneti naptól függetlenül a halálesetek anyakönyvezésének
ügyintézése egész nap történik.

Ügyleírás

Gyógyszerek vagy gyógyászati segédeszközök megvásárlásához támogatás eseti jelleggel nyújtható, amennyiben:

  • a kérelmező, illetve családja egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át (2024. évben 114.000.- Ft-ot) és
  • a gyógyszerek, vagy gyógyászati segédeszközök rendszeres használata orvosilag indokolt,
  • kivéve, ha a kérelmező közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik.

a kérelem egy naptári évben két alkalommal igényelhető (3 hónap eltéréssel), a támogatás mértéke legfeljebb 40.000.-Ft.

Rendszeres jelleggel nyújtott támogatás esetén az egy főre számított jövedelem határa 99.750.- Ft, az orvosilag indokolt rendszeres használatú gyógyszerek értéke eléri a 15.000.- Ft-ot havonta. Adható támogatás mértéke a havi rendszeres gyógyszerköltséggel egyező összeg, maximum 28.500.- Ft/hó. A támogatás 1 év időtartamra kerül megállapításra.

  • egy családban élők nettó jövedelemigazolása
  • gyógyszerköltség igazolása
  • 16. életévét betöltött gyermek esetében iskolalátogatási igazolás

Az ügyintézés kezdeményezhető személyesen ügyfélfogadási időben.

Ügyintézési határidő: sommás eljárás (8 nap), teljes eljárás (60 nap).

Ügyintéző

Lázárné Komócsin Ildikó

Ügyintézés helye

Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály

Telefon

+3666526855

Ügyintéző

Szucsik-Mozsár Barbara

Ügyintézés helye

Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály

Telefon

+3666526854

Ügyintéző

Tóth Tünde Alexandra

Ügyintézés helye

Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály

Telefon

+3666526854

Ügyintéző

Mező Anikó

Ügyintézés helye

Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály

Telefon

+3666526855

Jogszabály

  • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelet
  • a települési támogatások rendszeréről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.17.) számú önkormányzati rendelete