Pénzügyi osztály

A pénzügyi osztály részletes feladata és hatásköre:

Adócsoport

A helyi adók, a belföldi rendszámú gépjárművek adója, a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása és törvényben meghatározott esetben a magánszemélyt terhelő, adók módjára behajtandó köztartozások ügyében:

 • nyilvántartja az adózókat,
 • vezeti az adózók adószámláját,
 • megállapítja és beszedi az adót,
 • ellenőrzi az adóbevallás és az adókötelezettség teljesítését,
 • helyszíni ellenőrzéseket végez,
 • adótartozások esetén végrehajtási cselekményeket foganatosít,
 • közzéteszi a kötelezettségek
 • teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat,
 • biztosítja az adóztatás feltételeit,
 • végzi a fizetéskönnyítési kérelmekkel kapcsolatos döntés-előkészítéseket,
 • kiadja az adózással kapcsolatos bizonyítványokat, igazolásokat.
 • ellátja a szálláshely szolgáltatókkal kapcsolatos, önkormányzati rendelet szerinti feladatokat.

Ellátja a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 67/A. §-a szerinti, magánfőzéssel kapcsolatosan az önkormányzati adóhatóság által ellátandó feladatokat.

Pénzügyi-számviteli csoport

 • Az önkormányzat költségvetési koncepciójának elkészítése,
 • az önkormányzati költségvetés tervezetének, továbbá a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak az elkészítése,
 • a költségvetési szervek pénzellátásával kapcsolatos feladatok intézése (az önkormányzati költségvetési rendelet alapján),
 • a hitelfelvétellel, banki szolgáltatások igénybevételével összefüggő feladatok ellátása,
 • a havi, negyedéves, féléves, háromnegyedéves és éves adatszolgáltatás teljesítése az államháztartás igényeinek megfelelően,
 • a költségvetési előirányzatok változásának figyelemmel kísérése, az előirányzatok módosítására irányuló javaslatok elkészítése, döntés után annak dokumentálása,
 • a bankszámlán ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközök lekötéséről történő döntés előkészítése, a döntés végrehajtása,
 • a fizetőképesség megtartásáról való gondoskodás,
 • a gazdálkodással, a tulajdonnal és a bizonylati renddel kapcsolatos feladatok ellátása, együttműködés az intézményekkel,
 • az operatív gazdálkodási feladatok szervezése és végrehajtása,
 • a beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése (elszámolások, statisztikai jelentések),
 • a beruházási szabályzat alapján a befejeződött beruházások aktiválása,
 • az értékpapírok, hitelek, kezességvállalások analitikus nyilvántartása,
 • a beszámoló valódiságát biztosító és igazoló nyilvántartások vezetése,
 • az intézmények pénzügyi-gazdasági felügyelete,
 • a költségvetés módosításával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • az önállóan működő intézmények, a többcélú kistérségi társulás és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása, külön megállapodásban szabályozott módon,
 • a polgármesteri hivatal leltározásával összefüggő feladatok ellátása, pénzügyi kiértékelés,
 • kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása, kezelése,
 • analitikus vagyonnyilvántartás vezetése,
 • a közműfejlesztési érdekeltségi hozzájárulás beszedési és behajtási feladatainak ellátása.