Ülések látogathatósága

A képviselő-testületi ülés látogathatósága

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló szóló 2/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet (Szmsz.) szerint:

9. §

(5) A képviselő-testületi ülés időpontjáról a város
lakosságát a meghívónak a Polgármesteri Hivatal és a Gyulavári Szakigazgatási
Kirendeltség hirdetőtábláján történő kifüggesztésével, valamint a helyi
sajtóban és az önkormányzat honlapján való megjelentetésével kell értesíteni.

14. §

(1)   A
képviselő-testület ülésén bármely állampolgár részt vehet.