Ülések helye

A képviselő-testületi ülések helye

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet (Szmsz.) szerint: 

8. §

(2)   A képviselő-testület ülését általában a városháza (Gyula, Petőfi tér 3.) dísztermében, csütörtöki napon 9 órai kezdettel tartja. Indokolt esetben az ülés kivételesen máshol is megtartható, vagy más időpontra is összehívható. A rendkívüli képviselő-testületi ülés 14 órakor kezdődik, melytől indokolt esetben el lehet térni.

(3)   A testületi ülést egy tárgyalási napon 22 óráig be kell fejezni. 22 óra után akkor folytatható az ülés, ha azt a képviselő-testület egyszerű többséggel
megszavazza.