Településképi Rendelet

Általános

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Segédlet a hivatali portál használtatához

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről

Telefonközpont

Vezetékes

+3666526800

Mobil

+36303826005, +36304886232

Fax

+3666526819

Információs ablak

Telefon

+3666526898

Ebédszünet

12:00−12:30
Telefonkönyv megtekintése

Ügyfélfogadási rend:

FŐÉPÍTÉSZ

Hétfő

07:30−16:00

Kedd

07:30−12:00

Szerda

Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök

07:30−16:00

Péntek

07:30−12:00
A szerdai, ügyfélszüneti naptól függetlenül a halálesetek anyakönyvezésének ügyintézése egész nap történik.

Ügyleírás

Az országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Településképi törvény). A Településképi törvény kötelezővé teszi a Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: TAK) és a településképi rendelet (a továbbiakban: TKR) megalkotását. A készítés és jóváhagyás módját és folyamatát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) határozza meg.

A TKR – műfajából adódóan – nem látványos, viszont éppen a jövőbeli látvány, a városkép-alakítás helyi sajátosságait kiemelő szabályozás. E munkát hosszas egyeztetési sorozat alkalmával alkottuk meg, a városunk hagyományaira építve. Igyekeztünk a mai eljárási rendet, az építtetői, a tervezői és a polgári igényeket figyelembe vevő, alkalmazható rendeletté formálni. Mai világunkban nem kerülhetjük meg a pontos megfogalmazást, hiszen a korábbi gyulai társadalomban meglévő és tiszteletben tartott íratlan szabályok, szokásjogok megszűntek. Ezek „zsinórmértékként” való megőrzését a mai jogszabályalkotásnak mind a tervezői, mind a hatósági alkalmazás feltételeinek megfelelően kell leírni.

A rendelettervezet magában foglalja a városunkban évtizedek óta meglévő és alkalmazott helyi védelemre vonatkozó szabályokat. Átveszi a hatályos rendelet mellékletében feltüntetett területi és egyedi védelmeket. A TKR kötelező fejezete a sajátos építmények szabályozása. Ez a fejezet a vonalas infrastruktúra-hálózat fejlesztésére vonatkozik. A TKR-ben kell szabályozni a reklámokra vonatkozó helyi szabályozást. E rendelet fogalmazza meg, a Településképi törvényben lévő felhatalmazás alapján a polgármester számára biztosított konzultációs, véleményező, belejelentési és kötelezési eljárások, kötelezettségek eljárási módjait. A helyi örökségvédelmi támogatási rendszer a korábbi, hatályát vesztett rendelet alapján, szintén a TKR része.

https://or.njt.hu/

Ügyintéző

Béres István

Ügyintézés helye

Polgármesteri kabinet

Telefon

+3666526846

Ügyintéző

Bányai György

Ügyintézés helye

Polgármesteri kabinet

Telefon

+3666526837