Településképi Arculati Kézikönyv

Általános

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Segédlet a hivatali portál használtatához

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről

Telefonközpont

Vezetékes

+3666526800

Mobil

+36303826005, +36304886232

Fax

+3666526819

Információs ablak

Telefon

+3666526898

Ebédszünet

12:00−12:30
Telefonkönyv megtekintése

Ügyfélfogadási rend:

FŐÉPÍTÉSZ

Hétfő

07:30−16:00

Kedd

07:30−12:00

Szerda

Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök

07:30−16:00

Péntek

07:30−12:00
A szerdai, ügyfélszüneti naptól függetlenül a halálesetek anyakönyvezésének ügyintézése egész nap történik.

Ügyleírás

Az országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Településképi törvény). A Településképi törvény kötelezővé teszi a Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: TAK) és a településképi rendelet (a továbbiakban: TKR) megalkotását. A készítés és jóváhagyás módját és folyamatát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) határozza meg.

A településképi kézikönyv a várostörténet áttekintése után Gyula értékeit veszi számba a megadott tematika szerint. A városfejlődés településszerkezeti vonatkozásaira és a városrészeket alakító népességre tekintettel jól megfogalmazhatók a város és részeinek térbeli, építészeti karakterelmei. Részletes értékvizsgálatot olvashatunk a kézikönyvben, mely gazdagon illusztrált aktuális fényképekkel. A javasolt és nem javasolt beépítési módok, építészeti megfogalmazások rajzos és szöveges bemutatása után láthatjuk a karakterelemek részleteit: kerítések, kapuk, ablakok, díszítések, anyaghasználat, közterület-kialakítás, zöldterületek jelentősége, reklámok. A kézikönyv megfelelő színvonalú és jól alkalmazható útmutató az értékekre épülő mai és jövőbeli tervezésekhez, mind az épületek, mind a közterületek alakítása vonatkozásában.

Ügyintéző

Béres István

Ügyintézés helye

Polgármesteri kabinet

Telefon

+3666526846

Ügyintéző

Bányai György

Ügyintézés helye

Polgármesteri kabinet

Telefon

+3666526837