I. fokú természetvédelmi hatóság

Általános

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Segédlet a hivatali portál használtatához

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről

Telefonközpont

Vezetékes

+3666526800

Mobil

+36303826005, +36304886232

Fax

+3666526819

Információs ablak

Telefon

+3666526898

Ebédszünet

12:00−12:30
Telefonkönyv megtekintése

Ügyfélfogadási rend:

FŐKERTÉSZ

Hétfő

07:30−16:00

Kedd

07:30−12:00

Szerda

Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök

07:30−16:00

Péntek

07:30−12:00
A szerdai, ügyfélszüneti naptól függetlenül a halálesetek anyakönyvezésének ügyintézése egész nap történik.

Ügyleírás

A Gyula város közigazgatási területén lévő helyi természetvédelmi területeket és értékeket érintő bármilyen beavatkozás csak engedéllyel végezhető, fakivágást egyrészt a természetvédelmi tv. és a Gyula város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló helyi rendelet, másrészt a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008 (XII.30.) sz. Korm. rendelet szabályozza. A kivágott fát nem építési tevékenységgel kapcsolatos kérelmek esetén a kivágott darabszámmal megegyező darabszámban kell pótolni.

Gyula város jegyzője mint I. fokú természetvédelmi hatóság jár el a természetvédelmi szakkérdésben az ügy típusától függően vagy eljáró hatóságként vagy szakhatóságként. A kérelem benyújtását követően az ügyintéző a tényállást tisztázza, ha szükséges bizonyítási eljárást folytat le (helyszíni szemlét, tárgyalást tart, tanúkat hallgat meg stb.), amennyiben szükséges társhatóságok (pl. építéshatóság) bevonásával. Az ügyben a hivatal határozattal dönt, vagy a kérelmet elutasítja.

Az ügyintézés határideje 30 nap.

Ügyintézés kezdeményezése: írásban (kérelem) postai úton vagy személyesen. Amennyiben az ügyfél nem írja le a kérelmét, és személyesen megjelenik a hivatalban, az ügyintéző a kérelmet jegyzőkönyvbe foglalja.

Ügyintéző

Szászné dr. Várkonyi Adrienn

Ügyintézés helye

Polgármesteri kabinet

Telefon

+3666526843

Jogszabály

  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
  • a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. tv.,
  • a Gyula város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 7/2005 (II.18.) KT. rendelet,
  • a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) számú Korm. rendelet,
  • Gyula Város Helyi Építési Szabályairól szóló 3/2004. (I.30.) számú KT. rendelet