Fakivágás

Általános

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Segédlet a hivatali portál használtatához

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről

Telefonközpont

Vezetékes

+3666526800

Mobil

+36303826005, +36304886232

Fax

+3666526819

Információs ablak

Telefon

+3666526898

Ebédszünet

12:00−12:30
Telefonkönyv megtekintése

Ügyfélfogadási rend:

FŐKERTÉSZ

Hétfő

07:30−16:00

Kedd

07:30−12:00

Szerda

Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök

07:30−16:00

Péntek

07:30−12:00
A szerdai, ügyfélszüneti naptól függetlenül a halálesetek anyakönyvezésének ügyintézése egész nap történik.

Ügyleírás

Gyula város közigazgatási területén a közterületi fakivágást a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rend. szabályozza. A rendelet szerint közterületen lévő fa kivágása csak megfelelő indokkal és külön engedély alapján lehetséges (kivéve, ha gyümölcsfa). A fakivágási kérelmet a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani. A kivágott fát pótolni szükséges a kivágott darabszámmal megegyező darabszámban, a pótlandó fa fajtáját a főkertész határozza meg.

A kérelem benyújtását követően az ügyintéző a tényállást tisztázza, ha szükséges bizonyítási eljárást folytat le (helyszíni szemle stb.). Az ügyben a jegyző határozattal dönt, vagy a kérelmet elutasítja.

Az ügyintézés határideje 60 nap.

Ügyintézés kezdeményezése: írásban (kérelem) postai úton vagy személyesen. Amennyiben az ügyfél nem írja le a kérelmét, és személyesen megjelenik a hivatalban, az ügyintéző a kérelmet jegyzőkönyvbe foglalja.

Ügyintéző

Szászné dr. Várkonyi Adrienn

Ügyintézés helye

Polgármesteri kabinet

Telefon

+3666526843

Jogszabály

  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 346/2008. (XII.30.) számú Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
  • 3/2004. (I.30.) számú rendelet Gyula Város Helyi Építési Szabályairól

Nyomtatványok – dokumentumok