Kereskedelmi hatósági eljárás

Általános

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Segédlet a hivatali portál használtatához

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről

Telefonközpont

Vezetékes

+3666526800

Mobil

+36303826005, +36304886232

Fax

+3666526819

Információs ablak

Telefon

+3666526898

Ebédszünet

12:00−12:30
Telefonkönyv megtekintése

Ügyfélfogadási rend:

IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Hétfő

07:30−16:00

Kedd

07:30−12:00

Szerda

Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök

07:30−16:00

Péntek

07:30−12:00
A szerdai, ügyfélszüneti naptól függetlenül a halálesetek anyakönyvezésének ügyintézése egész nap történik.

Ügyleírás

A jegyzői hatáskörbe tartozó kereskedelmi hatósági feladatok ellátása, Gyula város közigazgatási területén kereskedelmi tevékenységet folytató személyek, szervezetek és jogi személyek nyilvántartásba vétele, kereskedelmi igazolás kiállítása.

Ügyintéző

Krasznainé Ruck Margit

Ügyintézés helye

Igazgatási osztály
földszint 6. iroda

Telefon

+3666526832

Jogszabály

  • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
    általános szabályairól
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
  • 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján
    eljáró szakhatóságok kijelöléséről