Címerhasználat

Általános

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Segédlet a hivatali portál használtatához

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről

Telefonközpont

Vezetékes

+3666526800

Mobil

+36303826005, +36304886232

Fax

+3666526819

Információs ablak

Telefon

+3666526898

Ebédszünet

12:00−12:30
Telefonkönyv megtekintése

Ügyfélfogadási rend:

ÖNKORMÁNYZATI OSZTÁLY

Hétfő

07:30−16:00

Kedd

07:30−12:00

Szerda

Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök

07:30−16:00

Péntek

07:30−12:00
A szerdai, ügyfélszüneti naptól függetlenül a halálesetek anyakönyvezésének ügyintézése egész nap történik.

Ügyleírás

A város címerét kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet használni:

 • a képviselő-testületi, bizottsági és részönkormányzati ülés meghívóin;
 • a tisztségviselők, a képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottságok nem képviselő tagjai, a részönkormányzat elnöke, továbbá a jegyző, az aljegyző és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egység vezetőinek kiadmányain, névjegykártyáin;
 • a képviselő-testület és szervei által kötött megállapodásokon, szerződéseken, valamint az általuk megjelentetett kiadványokon;
 • az önkormányzati díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken, emléktárgyakon;
 • ünnepségeken, rendezvényeken;
 • az önkormányzat dísz- és tanácskozó termeiben, valamint más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben;
 • az önkormányzat közintézményeinek bejáratánál, vezetőinek irodáiban;
 • a polgármester, az alpolgármesterek és az önkormányzat körpecsétjén, melyek használatát a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet szabályozza;
  a város zászlaján, lobogóján;
 • a polgármester által engedélyezett egyéb esetekben.

Az engedélykérelmet a polgármesternek címezve (5700 Gyula, Petőfi tér 3. sz. vagy gyulaph@gyula.hu e-mail címen) kell benyújtani a melléklet szerinti formanyomtatványon.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező megnevezését, címét;
 • a címer felhasználásának célját, módját;
 • a címer előállításának anyagát;
 • a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját;
 • a címer használatának időtartamát;
 • a felhasználásért felelős személy megnevezését;
 • a kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a tárgy rajzát, fotóját, fénymásolatát, leírását.

A város címere egyszeri alkalomra, valamint határozott vagy határozatlan időre kiadott engedéllyel használható.

Egyszeri engedéllyel általában kereskedelmi célt szolgáló kiadványokon, ajándéktárgyakon és egyéb termékeken használható.

Üzlet, gazdálkodószervezet működésével összefüggő embléma használatakor határozott vagy határozatlan ideig szóló engedély adható.

A város címerének használata díjmentes.

A címer használatára vonatkozó engedély tartalmazza:

 • az engedélyes megnevezését és címét;
 • az engedélyezett felhasználási célt;
 • az engedély érvényességének idejét;
 • a terjesztés, forgalomba hozatal, a felhasználás módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket;
 • amennyiben a kérelemhez nem mellékelték a tárgy mintapéldányát, rajzát stb. úgy az utólagos benyújtási kötelezettség határidejét.

A polgármester a kiadott engedélyt visszavonhatja, ha a címer használata, ábrázolása méltatlan a város rangjához, hírnevéhez.

Ügyintéző

Veres-Nagy Mónika

Ügyintézés helye

Önkormányzati osztály

Telefon

+3666526829

Jogszabály

 • A jelképekről és azok használatáról szóló 39/2011.(VII.1.) önkormányzati rendelet

Nyomtatvány