Leader

LEADER – a sikeres vidék útja

Projektötletek

Az Irányító Hatóság elindította a LEADER Helyi Akciócsoportok által elvégzendő HVS-felülvizsgálatot (Helyi Vidékfejlesztési Stratégia). Ennek lényege, hogy a LEADER-pályázatok kiírása előtt (2013. június 3.) készüljön el egy részletesen összeállított, konkrét célokkal és intézkedésekkel megfogalmazott terv. A felülvizsgálathoz elengedhetetlenül szükségünk van a térségben felmerülő pályázati igényekre, fejlesztési ötletekre. Hiszen ezek alapján kerülnek meghirdetésre a helyi igényekhez alakított pályázati kiírások.

Ezért szeretnénk kérni Önöket, hogy a csatolt projektgyűjtő adatlapot szíveskedjenek kitölteni és 2013. április 3-ig eljuttatni munkaszervezetünk részére (postán, személyesen, e-mailben is akár).

Tájékoztatjuk egyben Önöket, hogy jelen projektgyűjtő adatlap nem egyezik meg a pályázathoz szükséges adatlappal, csupán az igények felmérésre szolgál.

Kelt: Gyula, 2013. március 22.

Általános információk a LEADER-ről

A LEADER az Európai Unió egyik legsikeresebb közösségi kezdeményezésének tartják. A rövidítés a program francia elnevezésének kezdőbetűiből származik: Liaison Entre Actions
pour le Development de’Economie Rurale. Magyarul: közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében.

Sikerességét mutatja az is, hogy a program első szakaszában 1991 és 1994 között 217 vidéki térségben, 25 ezer munkahely teremtődött, míg második szakaszában, 1994 és 1999 között ez a szám 1000 vidéki térségben 100 ezerre tehető.

A LEADER program alapelvei

• területalapú megközelítés,
• alulról építkező kezdeményezések,
• helyi partnerségre való törekvés,
• többszektorú, integrált megközelítés,
• az innováció támogatása,
• a hálózatépítés fontossága,
• decentralizált finanszírozás és menedzsment.

LEADER Magyarországon

Magyarországon az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. és IV. intézkedéscsoportja szolgálja – szűkebb értelemben – a vidéki térség fejlesztését. A fejlesztési elképzelések megvalósítása során alapvető fontossággal bír a LEADER megközelítés, melyet egyrészt a IV. intézkedéscsoport keretében létrejövő LEADER Helyi Akciócsoportok jelenítenek meg, másrészt a III. intézkedéscsoport intézkedéseit megvalósító Helyi Vidékfejlesztési Közösségek (HVK).

Kísérleti LEADER-program

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2001-ben LEADER+ típusú Kísérleti Programot indított azzal a céllal, hogy előkészítse a LEADER+ közösségi kezdeményezés bevezetését és megvalósítását a megfelelő dokumentumok és eljárásrend létrehozásával, valamint a helyi, regionális és nemzeti szinten nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatok megszerzésével. A nemzeti vidékfejlesztési támogatási forrásból finanszírozott Kísérleti Program három tevékenységre koncentrált: felkészítő képzések, korlátozott számú helyi stratégia megvalósítása és hálózatépítés.

A LEADER-típusú Kísérleti Program 14 helyi akciócsoportja 182 településre terjedt ki. Az akciócsoportok által lefedett terület 3.868 km2, a programmal érintett lakosok száma 285.088 fő. A program keretén belül finanszírozott projektek száma 272, melyek 91 településen valósultak meg.

LEADER+

2005 májusában kezdődött a program. Az első pályázati fordulóban 186 akciócsoport nyújtott be pályázatot. A pályázó akciócsoportok által lefedett települési kör 2.362 települést (a települések 75%-át) és 3.434.818 főt (a lakosság 34%-át) érintette. A 186 akciócsoportból 149 jutott a második pályázati fordulóba. A 2005 novemberében induló második pályázati fordulót
követően 2008 márciusában 70 LEADER-akciócsoport került kiválasztásra a 6,3 milliárd Ft támogatásnak köszönhetően. A nyertes akciócsoportok területén 960 település található (a települések 31%-a) és 1.601.733 ember (a lakosság 16%-a) él. A nyertes akciócsoportok 2006 nyarán kezdték el helyi vidékfejlesztési programjaik megvalósítását. Az akciócsoportokra jellemző az alacsony település- és népességszám, valamint a helyi önkormányzatok dominanciája.

A LEADER+ Program eredményei

• 3.609 beérkezett hazai pályázat,
• 2.701 támogatott projekt,
• 17 milliárd Ft támogatási igény,
• a LEADER módszertan ismertté és népszerűvé vált.

Gyula, 2008. július 10.

Összeállította: Dankó Előd
(Gyulai HVI)