Szervezeti egységek elnevezése

A Gyulai Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei és azok engedélyezett létszáma:

1.§ A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma összesen 88,5 fő, melyből 75 fő
köztisztviselő, 13,5 fő a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó. A Kttv.
239.§-a szerinti önkormányzati főtanácsadó munkakörök számát a 4. melléklet tartalmazza.

2.§ A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei és azok engedélyezett létszáma:

(1) Közvetlen polgármesteri irányítás alatt álló Polgármesteri Kabinet, amelynek
engedélyezett létszáma 8 fő köztisztviselő:

a) titkárságvezető, titkársági ügyintéző

b) kabinetvezető,

c) kommunikációs referens,

d) főépítész,

e) főépítészi ügyintéző,

f) főkertész,

g) városmarketing referens.

(2) Közvetlen jegyzői vezetés alatt álló Jegyzői Kabinet, amelynek engedélyezett
létszáma összesen 7 fő köztisztviselő. A Jegyzői Kabinet köztisztviselői:

a) aljegyző,

b) jogi és humánpolitikai csoport,

c) címkezelési ügyintéző,

d) építésügyi és településrendezési tanácsadó

e) kontroller.

(3) Önkormányzati és kulturális osztály, amelynek engedélyezett létszáma 20,5 fő,
amelyből 13 fő köztisztviselő, 7,5 fő a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó
dolgozó:

a) szervezési csoport,

b) kulturális feladatokat ellátó ügyintéző,

c) gondnokság,

d) informatikusok.

(4) Igazgatási osztály, amelynek engedélyezett létszáma 18 fő köztisztviselő:

a) hatósági és iktatási csoport,

b) közterület-felügyeleti csoport.

(5) Pénzügyi osztály, amelynek engedélyezett létszáma 17 fő, amelyből 16 fő
köztisztviselő, 1 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó:

a) adócsoport,

b) pénzügyi-számviteli csoport.

(6) Mérnöki osztály, amelynek engedélyezett létszáma 6 fő köztisztviselő:

a) beruházásokért, műszaki ellenőrzésért felelős ügyintézők,

b) pályázatkészítésért, pályázatfigyelésért, koncepciók készítéséért felelős ügyintézők,

c) útügyi ügyintéző.

(8) Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály, amelynek engedélyezett
létszáma 11 fő, amelyből 6 fő köztisztviselő, 5 fő a Munka Törvénykönyve
hatálya alá tartozó dolgozó:

a) szociális és gyermekvédelmi ügyintézők,

b) egészségüggyel, civil szervezetekkel és ifjúsággal kapcsolatos feladatokat ellátó
ügyintézők,

c) helyi gazdaságfejlesztési feladatokat ellátó ügyintézők.