Eljárásrend

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi kitüntetések adományozásának eljárásrendjét a képviselő-testület által adományozható elismerésekről szóló 13/2015.(V.1.) önkormányzati rendeletben határozta meg.

A rendelet értelmében a kitüntetésekre minden év december 15. napjáig lehet javaslatot tenni. Kitüntetésre minden gyulai választópolgár, bejegyzett szervezet, valamint a képviselő-testület bizottsága tehet javaslatot, kivéve a Dr. Gyarmati István-díjat, melyre csak a képviselő-testület tagjai javasolhatnak arra érdemes személyt.

További megkötés, hogy nem tehet javaslatot az intézmény vagy munkahely dolgozója az intézmény vagy munkahely vezetője tekintetében. Az egyes kitüntetések posztumusz is adományozhatók.

„Díszpolgár” kitüntető címre javasolható

olyan magyar vagy külföldi, nem gyulai lakos, aki Gyula város érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtott, munkásságával hozzájárult a város hírnevének gyarapításához, illetve élete során tevékenységével gazdagította az egyetemes civilizáció értékeit.
Önkormányzati ciklusonként egy alkalommal adományozható.

„Kiváló Polgár” kitüntető címre javasolható

azon gyulai lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki az élet valamely területén kiemelkedő eredményeket szerzett, cselekedetei példaként állíthatók Gyula város polgárai elé.

A kitüntető címből évente legfeljebb egy ítélhető meg.

„Gyula Városért” kitüntető címre javasolható

azon Gyulán tevékenykedő kollektíva és természetes személy, amely vagy aki az élet valamely területén kiemelkedő eredményeket szerzett, cselekedetei példaként állíthatók Gyula város polgárai elé.

A kitüntető címből évente kollektívaként egy, természetes személyek esetében legfeljebb öt adományozható, melyből egy elismerés nem Gyulán tevékenykedő, de Gyula városért végzett szolgálatával ezt kiérdemlő természetes személynek is megítélhető

„Gyula Város Szolgálatáért” kitüntető címre javasolhatóak

Gyula városában működő valamennyi intézmény vagy közigazgatási szerv közalkalmazottai, köztisztviselői vagy az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói, aki legalább 10 éve a jelenlegi munkáltatójával áll jogviszonyban és nem részesült fegyelmi büntetésben. A kitüntető címből évente legfeljebb három ítélhető meg. 

„Dr. Gyarmati István-díj” elismerésre javasolható

olyan orvosi hivatást gyakorló személy, aki a Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház orvosai színvonalas szakmai képzésének elősegítője, a fiatal pályakezdők példaképe vagy olyan gyulai lakos, aki a közélet tisztaságának érvényesülését elősegíti vagy személyes példájával szolgálja.
A díjból évente egy ítélhető oda.

A javaslatokat dr. Görgényi Ernő polgármester úrnak címezve a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályára a rendelet mellékletét képező adatlapokon kell benyújtani személyesen vagy a pacadzisz@gyula.hu, illetve az ambrusb@gyula.hu e-mail címeken. Az adatlapokat alábbi linkről lehet letölteni, illetve a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályán igényelni.

Nyomtatványok – dokumentumok