Gyulavári Részönkormányzat

Gyulavári Részönkormányzat Testülete

Elnök

Szabó Károly

Gyula, Horgász u. 9.

Képviselő tagok

Durkó Károly

Gyula, Hársfa u. 30/1.

Kiss Szabolcs

Gyula, Gát u. 6.

Kiss Tamásné

Gyula, Nagysándor József u. 2. I/3.

Veres András

Gyula, Gyep u. 13.

Külsős tagok

Balog József

Gyula, Alkotmány u. 3/a

Dohányos Mihály

Gyula, Széchenyi u. 98.

Király Sándorné

Gyula, Sport u. 30.

Nagy Attila

Gyula, Kürt u. 1.