Babaruhaprogram

2014. április 03-án indult el az önkormányzat babaruhaprogramja, melynek keretében minden gyulai újszülött – amennyiben a szülők igényt tartanak rá – egy babaruhát kap, amelyen hímzett formában a baba neve, születési dátuma, születési súlya és a csillagjegye látható. A babruha mellett a szülők egy Póka György festőművész által készített kis képet átvehetnek.

Az újszülöttek családja gyermekenként 50.000 Ft egyszeri pénzügyi támogatást is igényelhet. A támogatás neve: „Gyermek fogadásának előkészítéséhez nyújtott támogatás”. A támogatásra jogosult az a legalább 1 éve gyulai lakóhellyel rendelkező szülő, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át, azaz 199.500 Ft-ot.

A támogatás iránti kérelmet a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályán lehet benyújtani. A támogatás iránti kérelmet a várandósság 35. hetétől kezdve, de legkésőbb a születést követő 60 napon belül lehet előterjeszteni.

A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a családban élők jövedelemigazolásait, a várandós anyák gondozási könyvét vagy a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint a Védőnői Szolgálat igazolását az együttműködés, valamint a gyulai lakcímen történő életvitelszerű tartózkodás tényéről.

A kérelem elbírálása során az önkormányzat vagyoni elemeket nem vizsgál.