Hírek

Választás napi tudnivalók

Tisztelt Választópolgárok!

Az Európai Parlament tagjai 2024. évi választásával, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásával kapcsolatosan az alábbiakban tájékoztatom Önöket a legfontosabb szavazásnapi tudnivalókról:

A szavazás ideje

Szavazni 2024. június 9. napján, 6.00 órától 19.00 óráig lehet. A 19.00 órakor még sorban álló választópolgárok szavazhatnak, ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

A szavazás helye

Minden választópolgár csak a számára kijelölt szavazókörben szavazhat. A Nemzeti Választási Iroda már korábban megküldte a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítőket a választópolgároknak, amelyeken feltüntetésre került – többek között – a számukra kijelölt szavazóhelyiség címe is. Azok a választópolgárok, akik nem kapták meg az értesítőt, esetleg az értesítő megsemmisült vagy elveszett, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhetnek. Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak.

A választópolgár azonosítása

A szavazás céljából megjelent választópolgár annak érdekében, hogy szavazatát leadhassa, köteles igazolni a szavazatszámláló bizottság felé személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját (régi nevén személyi számát).

Szavazáskor hozza magával a következő érvényes igazolványokat:

-lakcímigazolvány és             – személyazonosító igazolvány vagy

                                                      – útlevél vagy – vezetői engedély (jogosítvány)

vagy

-régi papír alapú személyi igazolvány (ez lakcímkártya nélkül is érvényes).

Amennyiben Ön az Európai Unió más tagállamának állampolgáraként szavazati jogát Magyarországon kívánja gyakorolni, ennek érdekében névjegyzékbe vételéről korábban intézkedett, de nem rendelkezik magyar igazolvánnyal, úgy országának hatósága által kiállított érvényes igazolvánnyal is azonosíthatja magát, a fentieknek megfelelően.

A szavazás

A névjegyzék aláírása

A választópolgár a névjegyzék aláírásával köteles igazolni a szavazólap átvételét, ezért amennyiben a választópolgár megtagadja a névjegyzék aláírását, úgy a választópolgárt a szavazatszámláló bizottság visszautasítja.

 

Az Európai Parlament tagjai 2024. évi választása

A választópolgár egy országos pártlistás szavazólapon gyakorolhatja szavazati jogát. A szavazólap kék színű kerettel lesz jelölve. A szavazatszámláló bizottság a szavazólapot a választópolgár jelenlétében lebélyegzi (a bélyegző hiánya a szavazólap érvénytelenségét eredményezi). A névjegyzék aláírását követően a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a borítékot, aki a szavazófülkében, tollal megteheti szavazatát. A választópolgár kérésére a szavazatszámláló bizottság segítséget nyújt a szavazásban. A szavazást követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.

Érvényesen szavazni csak egy listára, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólap helyett a szavazatszámláló bizottság egy alkalommal újat ad.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása

A választópolgár egy egyéni választókerületi, egy polgármester- és egy vármegyei listás választásra szolgáló szavazólapon gyakorolhatja szavazati jogát. Az egyéni választókerületi képviselői szavazólap szín jelölés nélküli, a polgármesteri szavazólap sárga színű kerettel jelölt, a vármegyei listás szavazólap szürke színű kerettel jelölt szavazólap.

A szavazatszámláló bizottság a szavazólapokat a választópolgár jelenlétében lebélyegzi (a bélyegző hiánya a szavazólap érvénytelenségét eredményezi). A szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapokat és a borítékot, aki a szavazófülkében, tollal megteheti szavazatát. A választópolgár kérésére a szavazatszámláló bizottság segítséget nyújt a szavazásban. A szavazást követően a választópolgár a szavazólapokat borítékba helyezheti és az urnába dobja.

Szavazólaponként érvényesen csak egy szavazatot lehet leadni, tehát a választópolgár csak egy egyéni választókerületi képviselőjelöltre, egy polgármesterjelöltre és egy vármegyei listára szavazhat. Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólap helyett a szavazatszámláló bizottság egy alkalommal újat ad.

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályok

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi választást a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával egy napra tűzte ki, azaz azt is 2024. június 9-én 6.00 órától 19.00 óráig tartják.

A választáson csak az a nemzetiségi választópolgár vehet részt, aki 2024. május 31. napjáig kérte a nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételét.

Gyula városában kizárólag német, roma és román nemzetiségi választás került kiírásra, tehát csak a fent nevezett három nemzetiséghez tartozó választópolgárok szavazhatnak települési jelöltekre. Azonban a más nemzetiséghez tartozó választópolgárok is gyakorolhatják választójogukat azzal, hogy ők kizárólag területi és/vagy országos nemzetiségi listákra szavazhatnak.

A települési nemzetiségi képviselők választásán a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat érvényesen, ahány képviselő a jogszabályok alapján az adott településen választható, tehát Gyula városában legfeljebb öt német, három roma és öt román képviselőjelöltre szavazhatnak az adott nemzetiséghez tartozó választópolgárok.

A területi és az országos listás nemzetiségi szavazólapon érvényesen csak egy listára lehet szavazni.

A nemzetiségi választáson a szavazásra zöld színű szavazólap szolgál, amelyet kitöltését követően zöld színű borítékba kell zárni. A lezáratlan borítékban lévő, valamint a borítékon kívül található szavazólapok érvénytelenek.

 

A mozgóurnás szavazás

Azok a választópolgárok, akik mozgásukban egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogva tartásuk miatt gátolva vannak, az igénylés okát is tartalmazó írásbeli kérelemmel a szavazás napján 12.00 óráig fordulhatnak a szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelem letölthető a www.valasztas.hu, illetve a www.gyula.hu honlapokról. Ha a kérelem a jogszabályoknak megfelelő, a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt a mozgóurnával.

További tájékoztatás érdekében forduljon a Polgármesteri Hivatalban működő választási irodához (5700 Gyula, Petőfi tér 3. I. emeleti jegyzői titkárság, 66/526-812), vagy látogassa meg a www.valasztas.hu honlapot.

Gyula, 2024. június 3.

 

Dr. Csige Gábor

 

a Gyulai Helyi Választási Iroda vezetője