Hírek

2022. április 3. napján vasárnap kerül sor az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására és az országos népszavazás megtartására. 

A szavazásra reggel 6.00 és este 19.00 óra között lesz lehetőség. A törvény értelmében a 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. 19 óra után már nem lehet beállni a sorba. 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. 

A választópolgár a saját szavazóköréről tájékoztatást a már kézhez vett „ÉRTESÍTŐ”-ben talál. A szavazókörök címe a www.valasztas.hu (Választási információk/Szavazóhelyiség keresés) honlapon is megtalálhatók. 

A címek beazonosításánál szerepet játszhat, hogy az elmúlt években néhány változás történt a közterület elnevezésekben: a Darvas József utca Mány Erzsébet utcává, a Károlyi Mihály utca Károly Róbert utcává, a Rajk László utca pedig Farkas Mihály utcává került átnevezésre. 

Szavazni minden esetben csak érvényes okmányok bemutatásával lehet. 

A választópolgárnak igazolnia kell

személyazonosságát

  • magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
  • magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
  • magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal). 

és lakcímét vagy személyi azonosítóját

  • lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet), 
  • személyazonosító jelről szóló igazolással, vagy
  • hatósági bizonyítvánnyal.

A veszélyhelyzetre vonatkozó szabályozás alapján

ÉRVÉNYES a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje:

2020. március 11. és 2022. május 31. közötti (ideértve a március 11-én és május 31-én lejárt okmányokat is)

ÉRVÉNYTELEN a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje: 2020. március 11. előtti. 

A szavazóhelyiségekben nincs szükség külön járványügyi védelmi intézkedésekre, NEM KÖTELEZŐ a maszk, gumikesztyű viselése vagy a védettségi igazolvány bemutatása. Kérjük azonban az általános higiéniai szabályok betartását az egészség védelme érdekében!

 

A felületek tisztításáról, fertőtlenítéséről és a helyiségek szellőztetéséről a bizottságok folyamatosan gondoskodnak. 

  

A választópolgár egyszerre vesz részt az országgyűlési képviselő választáson és az országos népszavazáson. 

A választópolgár azon szavazólapok átvételére jogosult, amelyet a névjegyzék számára megjelöl, és amelyek átvételét a szavazópolgár aláírásával igazolja. 

Ennek megfelelően a választópolgár átvesz:

-1 darab népszavazásra vonatkozó LEBÉLYEGZETT szavazólapot, amely 4 népszavazási kérdést tartalmaz, és

-1 darab egyéni képviselői LEBÉLYEGZETT szavazólapot, továbbá

-1 darab LEBÉLYEGZETT pártlistás vagy nemzetiségi listás szavazólapot. 

A szavazólapokat együtt a szavazás után az urnában kell elhelyezni, ehhez felhasználható a kapott fehér boríték lezárva vagy lezáratlanul, illetve boríték nélkül is érvényesen bedobhatóak az urnába a szavazólapok.

Átjelentkezőként szavazók esetében más szabály érvényesül:

Érvényesen valamennyi szavazólapnak a zöld borítékba való elhelyezése és lezárása, valamint urnába történő bedobása útján szavazhatnak.

 

A népszavazáson érvényesen szavazni mind a négy kérdésre külön az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet. 

Az országgyűlési képviselők választásán az egyéni képviselői szavazólapon szavazni érvényesen egy jelöltre lehet, a jelölt neve melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +). 

Az országgyűlési képviselők választásán a pártlistás vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavazni érvényesen egy listára lehet, a lista neve feletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +). 

Elrontott szavazólap helyett másikat a választópolgár EGY alkalommal kérhet a szavazatszámláló bizottságtól. 

Mozgóurna iránti kérelmet azok a személyek igényelhetnek, akik az egészségi állapotuk vagy fogva tartásuk miatt a szavazóhelyiségben megjelenni nem tudnak. Más indokkal nem lehet mozgóurna iránti kérelmet benyújtani. Mozgóurnát legkésőbb a választás napján 12 óráig írásban igényelhetnek a saját szavazókörük szavazatszámláló bizottságánál, ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton a www.valasztas.hu oldalon, vagy a kérelmet más személy által a szavazókör szavazatszámláló bizottságához eljuttatva. 

Karanténban lévő személyek is igényelhetnek mozgóurnát. Esetükben a bizottság a választási eljárási szabályok és a védelmi intézkedések összehangolásával gondoskodik a választójog gyakorlásának biztosításáról. 

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!