Hírek

  • Gyula
  • >
  • Aktuális
  • >
  • Tájékoztató a Helyi Építési Szabályzat módosításáról

Tájékoztató a Helyi Építési Szabályzat módosításáról

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2024 (II. 29.) számú határozatával elindította a Gyula Város Helyi Építési szabályzatáról szóló 40/2021. (XII. 16.) számú önkormányzati rendelete és a településszerkezeti, illetve a szabályozási terve (a továbbiakban: HÉSZ) felülvizsgálatát, egyben a tervezési területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Elj. rend.) 60.§ (6) bekezdése alapján rövid eljárást kell lefolytatni.

A tervezetet jóváhagyás előtt meg kell ismertetni a város lakosságával, az önkormányzat partnerségi rendeletében meghatározott módon.

A tervezési terület lehatárolása:

Csabai út hrsz.: 6595/4, Rosu utca hrsz.: 6640/1, 44-es út hrsz.: 0575/2, Asbóth Oszkár utca hrsz.: 6640/5, Bródy Imre utca hrsz.: 0564/1, 6666/1, 6656, 6658, Eleki-csatorna hrsz.: 6661/1, 6661/2.

A tervezés folyamatában módosításra került a Déli utca magánterületen lévő folytatásának nyomvonala, melyet a város honlapján közzétett dokumentáció tartalmaz. A város alapvető térszerkezete, kapcsolódása az országos és megyei tervhez, a városi út és infrastrukturális hálózathoz nem változik. A módosítás során az övezeti besorolás, a településkarakter, infrastrukturális ellátottság, szakágak, illetve a szükséges és kívánt fejlesztési célok, irányok nem változtak meg.

Várjuk észrevételeiket, melyeket az önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, írásban, postai, vagy elektronikus úton.

Gyula város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének

egyeztetési dokumentációját a Déli ipari út területére,
Gyula város honlapján közzéteszem, melyek partnerségi véleményezésére

2024.április 15. napjától (hétfő) 2024. április 30. napjáig (kedd) van lehetőség

a

www.gyula.hu

honlapon

A lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdekképviseleti szervek, egyházak (partnerek) a szabályozási terv módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a megadott határidőn belül elektronikus levélként a beres@gyula.hu e-mail címre.

A határidő letelte után azok szakmai véleményezésére kerül sor. A kérdéseket és véleményeket megismertetjük a Képviselő-testülettel, mely döntést hoz azok elfogadásáról, illetve megválaszolja az el nem fogadott javaslatokat. Ezután kerül felterjesztésre az Állami Főépítészhez, az eljárás további lefolytatására.

Fentiekkel kapcsolatban várjuk véleményeiket.

 

Gyula, 2024. április 12.

 

Dr. Görgényi Ernő
polgármester