Hírek

Közösségi tér biztosítása és fejlesztése civil szervezetek számára

EMVA LEADER jogcímkód: 6.463.05.01

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület területi illetékességébe tartozott. Az elfogadott HVS alapján 2013.06.04-én nyújtottuk be projekt javaslatunkat a HACS munkaszervezetének, amelyet a 2013.06.06-án megtartott HBB ülésen támogató nyilatkozattal illettek. A támogató nyilatkozat azonosítószáma: Sz/13/2013/E. A támogató nyilatkozatot 2013.06.07-én vettük kézhez.

Az önkormányzat Képviselő-testülete 2013.06.10-én a 77/2013. (VI. 10.) számú határozatában döntött a pályázat benyújtásáról és a megvalósítandó célról.

 

A fejlesztés előtti állapot/helyzet rövid tényszerű leírása

Kétegyházán az Úttörő u. 86. szám alatt található épület évek óta a településen működő egyesületek, civilek, sportszakosztályok rendszeres rendezvényeinek színteréül szolgál. Az itt található terem 201,52 m2, kb. 130 ember befogadására alkalmas. Kisebb rendezvények, sportbálok, egyesületi évzárók és évadzárók, helyi nyugdíjas klubok találkozói megszervezéséhez kiváló teret ad. A teremhez tartozik egy főzési-kiszolgálási célokra alkalmas helyiség. Ez lehetővé teszi, hogy a termet használó helyi szervezetek az előírásoknak megfelelő módon helyben készítsék elő a rendezvényeiken elfogyasztott ételt, amelyet eddig Magyarbánhegyesről és a környező településekről rendeltek. Az ehhez szükséges eszközöket a pályázatból biztosítjuk. A közösségi tér semmilyen, a rendezvényszervezéshez szükséges eszközzel nem rendelkezett. Az eddig megszervezett események eszközigényét (hangosítás, színpad, teríték, eszközök a főzéshez) az önkormányzat a polgármesteri hivatal eszközállományából biztosította. Ez sajnos sok esetben a gyakorlatban nehezen összeegyeztethető kivitelezéshez vezetett, mert adott esetben egy időben nem lehetett hasonló igényű rendezvényeket megvalósítani a korlátozott eszközállomány miatt.

 

A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása

Ezzel a pályázattal a civil szervezetek számára bérmentesen biztosítható közösségi tér eszközigényét kívántuk fejleszteni a szükséges hangosító berendezés, étkészlet, eszközök a helyben elkészített ételekhez, előadásokhoz projektor, kivetítő vászon, laptop, flip chart tábla beszerzésével.

Két projekttáblát helyeztünk ki a támogatásról, egyet A/1-es méretben a projekt helyszínén, és mivel a beszerzendő eszközök mérete nem teszi lehetővé a matrica alkalmazását, ezt kiváltandó, egy A/3-as méretű tábla szintén a projekt helyszínén.

A projekt megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat néhány aktív helyi civil szervezettel és nemzetiségi önkormányzattal annak érdekében, hogy a közösségi tér a fejlesztés után ezen szervezetek számára térítésmentesen használható legyen minden rendezvényük lebonyolítására. Az együttműködési megállapodás felei: Kétegyházi Sérült Fiatalok és Segítőik Egyesülete, Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, Kétegyházi Román-Magyar Egyesület, Márki Sándor Nemzetiségi Nyugdíjas Klub, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata. Ezzel a projekt nagymértékben hozzájárul az esélyegyenlőség biztosításához és fenntartásához, mert a civilek számára is elérhető lehetőséget teremt, hogy rendezvényeiket, ismeretterjesztő előadásaikat az elképzeléseiknek megfelelően tartsák meg.

 

A fejlesztés hatására elérendő eredmények, vállalások rövid, tényszerű szöveges összefoglalása

 

Az Önkormányzat feladata biztosítani és segíteni a civil szervezetek programjainak és rendezvényeinek megvalósítását. Ezért a fejlesztés egyik eredménye lett a lehetőség biztosítása ahhoz, hogy a civil szervezetek megfelelő színvonalas térrel és eszközökkel, berendezési tárgyakkal felszerelt helyiséggel rendelkezzenek. Minden, a településen működő civil szervezettel az Önkormányzatnak kiváló kapcsolata van. Az Önkormányzat feladata az, hogy térítésmentesen biztosítsa a helyiség használatát minden civil szervezet számára, és nemcsak számukra, hanem egy nyitott közösségi teret kialakítani a lakosság részére is ahol mindenki lehetőséget kap közösségi és művelődési tevékenységeik gyakorlására.

Fontos eredménye a fejlesztésnek az is, hogy a civil szervezetek a közösségi élet formálásában és alakításában aktívabban részt vegyenek, ugyanakkor a település rendezvényein is jelentős szerepet vállaljanak, pl. a már hagyományos, évente megtartott Pogácsa fesztiválon, a testvértelepülések találkozóján, kulturális rendezvényeken, a fogyatékkal élők sport napján, a település szinten rendezett idősek napján, ugyanakkor saját rendezvényeiket színvonalasan és eredményesen tudják megszervezni és megtartani.

 A civil szervezetek legfontosabb feladata lenne az, hogy legalább az üzemeltetési kötelezettség végéig, rendezvényeiket itt szervezzék és tartsák meg.

Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy az eszközöket folyamatosan karbantartja, a civilek pedig arról, hogy rendeltetésszerűen használják.