Hírek

Megvalósítók:
Gyula Város Önkormányzata (konzorcium vezető)
Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft (konzorciumi partner)

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00010
Projekt címe: Közösségfejlesztési tevékenységek megvalósítása Gyulán
A projekt összköltsége: 62 250 000 Ft, amely 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő támogatás.
A megvalósítás időtartama: 2019.02.01. – 2022.08.31.
A projekt az Európai Szociális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam támogatásával valósul meg.

Rövid összefoglalás a projektről

A projekt célja a gyulai közösségek fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödésének megteremtése, amely fontos részét képezi a társadalmi felzárkózási politikának is, hiszen a közösségi munka hatására az érintettek együttműködnek a problémák megoldásában. A projektnek köszönhetően fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödik, élénk civil élet alakul ki Gyulán. A tervezett fejlesztés szorosan kapcsolódik a TOP egyik legfontosabb célkitűzéséhez is: a fejlesztések integrált módon történő megvalósítása.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására kerül sor Gyula városának 2 célterületén:
– Közösségi felmérés és tervezés: A közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása során mindvégig közösségi munkamódot alkalmazunk, amely lényege, hogy a közösség aktívan bevonásra kerül a szükségletek megfogalmazásában, a közösségi programok tervezésébe. A közösségi felmérés eredményeként elkészül a célterületek cselekvési terve, rendezvénynaptára és felülvizsgálatra kerül a felmérés alatt a Helyi Esélyegyenlőségi Program. A projekt keretében a helyi fejlesztéseket bemutató kiadvány kerül kiadásra. Ennek célja a helyi közösségek fejlesztésekkel kapcsolatos észrevételeinek megismerése mellett – amely a kiadvány előkészítéséhez kapcsolódik – a lakosság számára megismerhetővé tenni a projekteket, valamint ezáltal kialakítani bennük a lokálpatrióta szemléletet.

– Közösségi történeti feltárás: A tevékenység megvalósítása során aktívan együttműködünk a közművelődési, muzeális és könyvtári intézményekkel, valamint bevonásra kerülnek a helyi – a projekt szempontjából releváns – szervezetek, egyesületek, közösségek. A történeti feltárás mélyinterjúk segítségével, valamint workshopokon keresztül valósul meg.. A projektelem megvalósításába bevonásra kerülő intézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel együttműködési megállapodást kötünk
.
– Közösségépítő programok, rendezvények megvalósítása: A projekt keretében negyedévente megvalósításra kerülnek közösségi akciók, amely a közösségi feltárás eredményeire épülnek. Tervezetten helyet kapnak a gasztronómiát középpontba helyező rendezvények, a mozgás, a sport promotálása, valamint a gyermekekre fókuszáló programok. Mindemellett a helyi történeti hagyományok, néphagyományok felelevenítése is megtörténik: mesedélutánok, népművészeti foglalkozások stb. – Dokumentumelemzés: A tevékenység célja a város életében stratégiai szempontból jelentős dokumentumok közösségekkel, közösségek vezetőivel, mint célcsoporttal való átbeszélése, elemzése, igény és szükség esetén fejlesztése.

– Közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása: A közösségfejlesztési folyamatról, annak eredményeiről, az ahhoz való csatlakozás lehetőségeiről az érintetteket tájékoztató közösségi információs pont kialakítása valósul meg az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft-nél.
– Képzések szervezése: A képzési tevékenység során olyan képzési elemek kerülnek megvalósításra, amelyek aktívan hozzájárulnak a közösségépítés minőségi javításához, valamint szemléletmódbeli változásokat eszközölnek. Minden közösségfejlesztő részt fog venni a felhívás előírása szerinti képzésen (mely OKJ-s végzettséget ad)
– Közlekedésbiztonsági programok: A tevékenység megvalósítása során a célterületen élő óvodások megismerkednek a szabályos és biztonságos kerékpározással, amelyet rendezvények keretében, játékos formában szüleiknek is prezentálnak. Ezt követően – az épülő kerékpárhálózathoz kapcsolódóan – kerékpár túra kerül megszervezésre. A tevékenység erős közösségformáló szereppel bír, tekintettel arra, hogy az óvodásokon keresztül könnyen megszólíthatóvá válik a felnőtt és idős lakosság egyaránt.

– A projekt során eszközbeszerzési tevékenység is megvalósul.

– A projekt megvalósítása során különös figyelmet fordítunk a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására, valamint az infokommunikációs akadálymentesítésre mindamellett, hogy a rendezvények, workshopok fizikai megvalósulásánál is kiemelt figyelmet fordítunk az akadálymentes elérhetőségre.