Hírek

EFOP-1.5.2-16-2017-00021

Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Elek Város Önkormányzata

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Lőkösháza Község Önkormányzata

Doboz Község Önkormányzata

A projekt címe: Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben

A megvalósítás időszaka: 2018. március 1. – 2021. augusztus 31.

A szerződött támogatás összege: 498.874.522,- forint

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Nyitó sajtóközlemény

EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosítószámú „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben projekt indítása

2018. november 29.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt célja, hogy a gyulai járásban és a hozzá szervesen kapcsolódó dobozi területen a humán közszolgáltatások kapacitásai és szolgáltatáspalettája oly módon bővüljön, hogy az sikeresen tudja támogatni a társadalmi felzárkózás folyamatát. A projekt célterülete kiterjed a Gyulai járás teljes területére, vagyis Gyula városára, Elek, Lőkösháza, Kétegyháza községekre, valamint a Békéscsabai járásban található Doboz községre.

A megvalósítás időszaka: 2018. március 1. – 2021. február 28.

A projekt megvalósítói: Gyula Város Önkormányzata, Elek Község Önkormányzata, Lőkösháza Község Önkormányzata, Kétegyháza Község Önkormányzata, Doboz Község Önkormányzata, Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért.

A program lehetőséget biztosít a szakemberellátottság javítása érdekében egy ösztöndíj program bevezetésére, illetve a területi különbségek csökkentése érdekében az egyes humánszolgáltató intézmények feladatellátásának minőségi fejlesztésére, új szolgáltatások kialakítására.

A 498 millió forint európai uniós támogatás segítségével a hátrányos helyzetű személyek helyzetének javítására mentori szolgáltatás és ehhez kapcsolódóan munkaerő-piaci, személyiségfejlesztő és egészségügyi programok kerülnek bevezetésre. A program további célként jelöli meg a fiatalok elvándorlásának mérséklését, melyet a Gyulai járásban és Dobozon a helyi kisközösségek támogatásával, az ifjúság közösségformáló szerepének erősítésével kívánunk elérni.

A fejlesztés eredményeként Gyula városában mentorközpont kerül kialakításra, melynek működtetésével biztosítottá válik a minőségi humánszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés.

Záró sajtóközlemény

Sikeresen zárult a hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatására irányuló „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben” című projekt

2021. augusztus 31.

A projekt fejlesztési területe Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza és Doboz települések közigazgatási területe volt, hatásterülete azonban – tág értelemben véve – kiterjedt Békés megye, valamint a Dél-alföldi régió teljes egészére. A megvalósítás a 2018. márciusában kezdődött és 2021. augusztusáig tartott. A projekt megvalósítói a gyulai járás települései (Gyula Város Önkormányzata, Elek Város Önkormányzata, Lőkösháza Község Önkormányzata, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata), valamint Doboz Község Önkormányzata és az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért voltak.

A szakmai központ, a projekt keretében kialakított, akadálymentesített Béke sugárúti Mentorközpont volt, a Gyula, Béke sgt. 41. szám alatt.

A projekt elsődleges, közvetlen fejlesztő tevékenysége a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú személyek foglalkoztathatóságának javítását támogató mentori szolgáltatás biztosítása volt. Az öt településen összesen 12 mentor látott el fejlesztő tevékenységet, valamint kompetenciafejlesztő képzések, tanácsadások, innovatív programok kerültek lebonyolításra. Ezen tevékenységek közvetlen eredménye, hogy több mint 100 fő elhelyezkedése, aktív munkaerőpiaci programba való belépése valósult meg.

A család- és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében preventív jellegű programok indultak, amelyek hozzájárultak a családi szerepek erősödéséhez, a krízishelyzetek kialakulásának mérséklődéséhez vagy megelőzéséhez. A program keretében tájékoztató előadások, egyéni, csoportos és online tanácsadások kerültek megrendezésre mindösszesen több mint 1500 fő részvételével.

A projekt időszaka alatt többféle, a lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési prevenciós célú program került lebonyolításra (szűrések, előadások, workshopok). A projekt a hátrányos helyzetű lakosság számára anyagi támogatást is nyújtott szemészeti, illetve fogászati ellátásokhoz.

A projekt célja volt még a közösségfejlesztés, valamint a fiatalok bevonása a helyi közösségek életébe. Az érintett településeken sokszínű programok, workshopok, ifjúsági és közösségi rendezvények kerültek megszervezésre.

A humán közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztése érdekében 6 intézményvonatkozásában szervezetfejlesztésre került sor. A humán közszolgáltatások területén közel 30 fő elhelyezkedését segítette a projekt és 10 fő részére ösztöndíj alapú támogatás került folyósításra a hiányzó szakemberek pótlása érdekében. Ezeken túlmenően a humán szakemberek számára digitális tananyag is kidolgozásra került.

További információ kérhető:

Sós Judit szakmai vezető

Elérhetőség: +3666526850