Hírek

Gyula Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Szerződött támogatás összege: 8 709 355.-Ft,

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:
Gyula Város Önkormányzata a munkaszervezetén (polgármesteri hivatal) keresztül látja el a 31 ezer lakosú település közigazgatási feladatait. A hivatal szervezete az alábbi osztályokra tagozódik: önkormányzati és kulturális osztály, igazgatási osztály, pénzügyi osztály, mérnöki osztály, építéshatósági osztály, szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály és a törzskar. Közel 100 fő, zömében (kétharmada) felsőfokú végzettségű köztisztviselő végzi a közigazgatási, ügyviteli, településfejlesztési és üzemeltetési feladatokat. Munkájuk során kivétel nélkül info-kommunikációs technológiára és szoftverre támaszkodnak. Ebben segítségükre van a hivatal jól kiépített belső informatikai hálózata, melynek főbb jellemzői: Linux tűzfal, Cat5 hálózat, statikus IP kiosztás, 3db file-szerver (Win), Mailszerver (Linux), Proxyszerver (Linux), Windows kliensek (~100 db), 160 Mbit szinkron internet szolgáltatás optikai kábelen. A legfontosabb telepített alkalmazások: OTP Electra, Winszoc, Helyi Vizuál Regiszter, Katawin, Önkadó, Coriolis Iktató ). Kvázi felhőszolgáltatásként internetes eléréssel gyakran igénybevett programok: EMIR, EBR42, EPTK, ETDR, Takarnet, OÉNY, KIR 3, OPTEN, Hivatali kapu. A pénzügyi osztály 2014. óta eredményesen használja a RITEK Zrt. „felhőjét” a TITAN pénzügyi rendszert, a térségi információs technológiai és általános nyilvántartó rendszerét (KASZPER, ETRIUSZ, KATI). Az önkormányzati ASP rendszerhez történő kapcsolódásunkat rendszercsatlakozás keretében tervezzük megoldani. Összesen 30 munkaállomás csatlakozásával számolunk.

Ezek megoszlása:
gazdálkodási rendszer 10 db, önkormányzati adórendszer 9 db, ingatlanvagyon kataszter rendszer 1 db, iratkezelő rendszer 4 db, ipar és kereskedelmi szakrendszer 1 db, hagyatéki leltárrendszer 1 db, keretrendszer 4 db. Minden munkaállomáshoz egy-egy darab kártyaolvasó alapkonfiguráció beszerzése szükséges. A polgármesteri hivatal meglévő informatikai eszközparkját kívánjuk felhasználni a munkaállomásokhoz.

Ezt az eszközparkot azonban kiegészíteni szükséges 4 db munkaállomással (MS Windows) és 4 darab monitor alapkonfigurációval. Ezekkel és a már meglévő eszközökkel biztosítottá válik a tervezett 30 db ASP munkaállomás. A beszerzendő eszközök műszaki jellemzői megfelelnek az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum követelményeknek. A szakmai megvalósítás tevékenységei: Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása A belső folyamatok felülvizsgálatából fakadóan elkészül az új IT biztonsági szabályzat, és az új iratkezelési szabályzat. Átdolgozásra kerül még a bizonylati rend, a számviteli politika, a gazdaság szervezetek ügyrendje, valamint a leltározási szabályzat. A feladatot a polgármesteri hivatal alkalmazásában álló munkatársak teljesítik. Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása Az ügyfelek által elektronikusan indítható ügytípusok a következők lesznek: iparűzési adó, idegenforgalmi adó, építményadó. Ezen elektronikus ügyintézések feltételrendszerének kialakítását részben saját teljesítéssel, részben pedig külső szakértői szolgáltatás igénybevételével oldjuk meg. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja A meglévő adatbázis felmérések és tisztítások után olyan adatállomány kinyerése, hogy minél kevesebb kézi adatrögzítéssel történjen az adatfeltöltés/migráció az egyes szakrendszerek tekintetében. Felülvizsgáljuk a migrálásra kerülő adatbázisokat és azok megfelelő minőségét biztosítandó az adatokat tisztítjuk. Meghatározzuk a rendszer indításához szükséges beállításokat és az egyedi paramétereket. A szolgáltató által kiadott módszertan alapján az adatokat betöltjük az informatikai rendszerbe. Mindezen feladatokat részben saját teljesítéssel, részben pedig külső szakértői szolgáltatás igénybevételével oldjuk meg. Tesztelés, élesítés A keretrendszer és a szakrendszeri csatlakozás élesítése, migrációs és felhasználói tesztelések. Összesen 7 adatkörben valósul meg a csatlakozás. A teszteléshez, élesítéshez kapcsolódó feladatokat külső szakértői szolgáltatás igénybevételével oldjuk meg. Nyilvánosság biztosítása, kötelező kommunikációs feladatok A www.gyula.hu oldalon folyamatos tájékoztatást adunk a projektről, annak megvalósulási folyamatáról, 1 db „C” típusú tájékoztató tábla elkészítésével és elhelyezésével számolunk, kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készül és a TÉRKÉPTÉR feltöltése is megtörténik. Mindezen feladatokra külső szakértői szolgáltatást veszünk igénybe. Projektmenedzsment A projektmenedzsmentet 2 fő munkatárs alkotja. Egyikük a szakmai (informatikai) vezető (mérnök-informatikus), másikuk a pályázat bonyolításáért, a megvalósításáért, az elszámolásért felel (mérnök, közgazdász, EU-szakértő). Az ASP szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó békéscsabai oktatásokon az érintett munkatársak részt vesznek. Az utazás az önkormányzat kisbuszával történik. Ennek költségét az önkormányzat saját erőből biztosítja.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. év 06. hó 30. nap

Projektazonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00828

Pályázat benyújtásának ideje: 2017.03.09.

Támogatási szerződés aláírása: 2017.05.02.