Hírek

Pályázó neve: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: Gyula és térsége fenntartható városfejlesztési stratégiájának elkészítése

Szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BS1-2022-00001

Támogatás összege (Ft): 80 000 000

Összköltség (Ft): 80 000 000

A projekt megvalósításának kezdete: 2021.09.30.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2024.12.31.

A TSZ hatálybalépés dátuma: 2022.07.08

 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítése a várostérségre

Az Európai Parlament és a Tanács 2021/1058 Rendelet (ERFA rendelet) 11. cikk hatálya alá eső városok fenntartható városfejlesztésre dedikált forráskerettel rendelkeznek. Ehhez fenntartható városfejlesztési stratégiát kell készíteniük az IH módszertani kézikönyve és sablonja alapján. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia a 2021-27-es uniós költségvetési időszak forrásfelhasználásának feltételeként elkészülő stratégiai dokumentum. A stratégia támogatja a városokat a fenntarthatóság, különösen a pénzügyi fenntarthatóság és a megfelelő forrásmix megvalósításában egy reziliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakításában. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia uniós megalapozó dokumentumként való elkészítése segíti a városok rugalmasabb és gyorsabb tervezését is.

TOP+ Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése

A TVP a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, TOP Plusz programhoz illeszkedő fejlesztéseinek összefoglaló dokumentuma. Szerepel benne valamennyi, a város hét éves TOP Plusz keretére tervezett beruházás, akció, azok indikatív forrása, megvalósítási helyszíne (városrész vagy várostérségi szinten), a fejlesztések számszerűsíthető eredményei, valamint a beruházások indításának ütemterve. A TVP az IH által közreadott TVP Sablon szerinti struktúrát követi.
A kiemelt TOP Plusz Városfejlesztési Programterv az FVS részét képezi, de önálló dokumentumként működik az uniós támogatások vonatkozásában. Ez a város FVS-ének TOP Plusz terhére megvalósítható kivonata, egyfajta finanszírozási terve, így szükségszerű módosítása szintén közgyűlési / képviselőtestületi döntést igényel.

Városi zöld finanszírozási keretrendszer elkészítése

Az FVS városi zöld menetrend fejezete alapján készül el a városi zöld finanszírozási keretrendszer és a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése.
Az önkormányzati zöld finanszírozás megjelenése szükséges velejárója a klímaváltozás elleni városi fellépésnek, a sikeres városi adaptáció egyik legfontosabb eszköze lehet.
A nemzetközi klímavédelmi és fenntarthatósági egyezményekhez igazodva, az EU Zöld Megállapodása 2050-ig klímasemleges városokat és régiókat vizionál. Mindez zöldülő városokat, zöldülő helyi gazdaságot, s a megvalósításukhoz szükséges ösztönző és szabályozó eszközök biztosítását feltételezi. Az országosan kitűzött klíma célok elérése a városok, az önkormányzatok együttműködése nélkül nem valósítható meg. A városi zöld fejlesztések dedikált és hatékony pénzügyi hátterét az önkormányzati zöld finanszírozás adhatja.
A zöld finanszírozás olyan zöld fejlesztési célokat szolgáló pénzügyi konstrukciók összessége, amelyek egyszerre tudják hozni a finanszírozott projektcélok nemzetközi zöld minősítéseknek való megfelelését, a beruházások pénzügyi fenntarthatóságát és a kedvezőbb, olcsóbb tőkebevonás feltételeit.

Digitális akcióterv kidolgozása

Városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, a digitális akcióterv.
Digitális átállás akcióterv lépései: (adaptálva a városüzemeltetésre, közintézményeire és a lakosságra):
Priorizálás
Megvalósítás előkészítése
Megvalósítás és rendszerintegráció (az akcióterv fizikai megvalósítása, nem része a tervezésnek)
A működési hatékonyság, működési eredményesség mérése – monitoring (integrációt követően).

Üzleti modell és üzleti terv elkészítése

Projekt során elkészül a város projektjeire, az akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modellt és üzleti tervet legalább az alábbi tartalommal:
Finanszírozási források azonosítása
Az üzleti modell bemutatása
Üzemeltetési feladatok pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata
Projektcsatorna fejlesztés intézményesítése

Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP elkészítése

Az Európai Unió klíma- és energiapolitikájának  célrendszere mentén indították útjára 2008-ban a Polgármesterek Szövetségét (Covenant of Mayors – CoM), amelynek célja, hogy a helyi és regionális önkormányzatok járuljon hozzá az Európai Unió 2020-ra kitűzött 20%-os, 2030-ra kitűzött 40%-os CO2 emisszió csökkentési céljaihoz. Annak érdekében, hogy a politikai elkötelezettség konkrét intézkedésekben és projektekben is láthatóvá váljon, az aláírók vállalják saját CO2 alapállapot-leltáruk elkészítését, valamint az emisszió csökkentés elérése érdekében tervezett intézkedéseiket tartalmazó Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv elfogadását, továbbá megvalósítását.

Kerékpárforgalmi Hálózati Terv

Városi és járási szintű kerékpáros közlekedés fejlesztése Gyula térségére hálózati terv elkészítése.
A kerékpárforgalmi hálózati terv feladata, hogy felmérje a várostérség és környezete kerékpáros közlekedésének a helyzetét, javaslatot adjon a hálózatos fejlesztésekre annak érdekében, hogy a kerékpáros közlekedés növekedhessen.