Hírek

A déli iparterület fejlesztése Gyulán

A Széchenyi 2020 program keretében valósult meg a TOP-1.1.1-16-BS1-2021-00016 azonosítószámú,”A déli iparterület fejlesztése Gyulán” című projekt.

A Déli iparterület jelentős fejlődésnek indult a nemzetgazdaságilag kiemeltnek minősített beruházás megvalósulásával. Az önkormányzat céljaként jelent meg a déli iparterület beruházási területeinek további fejlesztése, az ide települő vállalkozások működési körülményeinek javítása. Az iparterület egyik fő ütőerét adó Rosu utca teherforgalom számára használhatóvá tétele régóta célja volt az önkormányzatnak, viszont a jelentős bekerülési költséggel megvalósítható beruházás megvalósítása kizárólag pályázati forrás bevonásával valósulhatot meg.

Kedvezményezett: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: A déli iparterület fejlesztése Gyulán

Szerződött támogatás összege: 1.276.481.024.- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt befejezési dátuma: 2023.12.20.

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-16-BS1-2021-00016

Pályázat benyújtásának ideje: 2021.03.22.

Támogatási szerződés hatálybalépése: 2021.12.23.

A déli ipari terület a Gyula-Békéscsaba gyorsforgalmi úttól alig 1300 méterre, a gyulai elkerülő mellett található. A projekt keretében végrehajtott fejlesztések eredményeként az ipari terület közúti megközelíthetősége javul. A közműfejlesztések pedig azt a célt szolgálják, hogy az iparterületre betelepülő vállalkozások számára nemcsak megközelíthetőségben, hanem közművesítettség tekintetében is használható és vonzó telkeket tudjon felkínálni az üzemeltető.

A megvalósításra került iparterület infrastruktúra fejlesztése összességében, elősegíti a befektetések technikai és szakmai feltételeinek jelentős javítását, az ipari növekedés fenntartását és betelepítettségének növelését, emellett a beruházás hozzájárul a szolgáltatások komplex, minőségi fejlesztéséhez.

A projekt átfogó céljaként került meghatározásra, hogy Gyula városának gazdasági élete fellendüljön a jelenlegi vállalkozások száma növekedjen melyet egy új zöldmezős ipari beruházással kíván elérni az önkormányzat.