Hírek

A déli iparterület fejlesztése Gyulán

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-1.1.1-16-BS1-2021-00016 azonosítószámú,”A déli iparterület fejlesztése Gyulán” című projekt.

A Déli iparterület jelentős fejlődésnek indult a nemzetgazdaságilag kiemeltnek minősített beruházás megvalósulásával. Az önkormányzat célja a déli iparterület beruházási területeinek további fejlesztése, az ide települő vállalkozások működési körülményeinek javítása. Az iparterület egyik fő ütőerét adó Rosu utca teherforgalom számára használhatóvá tétele régóta célja az önkormányzatnak, viszont a jelentős bekerülési költséggel megvalósítható beruházás megvalósítása kizárólag pályázati forrás bevonásával valósulhat meg.

Kedvezményezett: Gyula Város Önkormányzata

Projekt címe: A déli iparterület fejlesztése Gyulán

Szerződött támogatás összege: 1.193.000.000.- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.08.31.

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-16-BS1-2021-00016

Pályázat benyújtásának ideje: 2021.03.22.

Támogatási szerződés hatálybalépése: 2021.12.23.

A déli ipari terület a Gyula-Békéscsaba gyorsforgalmi úttól alig 1300 méterre, a gyulai elkerülő mellett található. A projekt keretében végrehajtandó fejlesztések eredményeként az ipari terület közúti megközelíthetősége javul. A közműfejlesztések pedig azt a célt szolgálják, hogy az iparterületre betelepülő vállalkozások számára nemcsak megközelíthetőségben, hanem közművesítettség tekintetében is használható és vonzó telkeket tudjon felkínálni az üzemeltető.

Az iparterület infrastruktúra fejlesztése összességében, elősegíti a befektetések technikai és szakmai feltételeinek jelentős javítását, az ipari növekedés fenntartását és betelepítettségének növelését, emellett a beruházás hozzájárul a szolgáltatások komplex, minőségi fejlesztéséhez.

A projekt átfogó célja, hogy Gyula városának gazdasági élete fellendüljön a jelenlegi vállalkozások száma növekedjen melyet egy új zöldmezős ipari beruházással kíván elérni az önkormányzat.