Hírek

Tavaszi szünidei gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülő(k) /Törvényes Képviselő(k)!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

Gyula Város Önkormányzata valamennyi rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű, azt igénylő gyermek számára biztosítani kívánja az ingyenes szünidei étkezést a tavaszi szünetben 5 munkanapon keresztül (2024. március 28. napján, valamint 2024. április 02. napjától 2024. április 05. napjáig).

Az étkezés a Gyulai Dürer Albert Általános Iskola ebédlőjében (5700 Gyula, Szent István utca 29.) helyben fogyasztással is igénybe vehető 11.00-12.00 óra közötti időtartamban.

A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel elvitele a szülő számára lehetővé válik. Elszállítás esetén névvel ellátott csereételhordót biztosítani szükséges. 

Az igénylésre vonatkozó „NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elérhető a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályán, valamint Gyula Város Önkormányzata honlapján, a www.gyula.hu weboldalon. A nyomtatványt gyermekenként külön-külön kell kitölteni, a kitöltött nyilatkozatokat 2024. március 20. (szerda) napjáig ügyfélfogadási időben a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályához, vagy a Család- és Gyermekjóléti Központhoz (Gyula, Jókai utca 30.) kell visszajuttatni.

Nyomtatványok – dokumentumok