Hírek

 • Gyula
 • >
 • Aktuális
 • >
 • Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2024.” munkaerőpiaci program indításáról

Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2024.” munkaerőpiaci program indításáról

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére a 2024. évben ismét meghirdetésre kerül a „Nyári diákmunka 2024.” munkaerőpiaci program.

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is. A program továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is.

A program 2024. június 17. napjától 2024. augusztus 31. napjáig tart, azonban a foglalkoztatásra 2024. július 1. napja és 2024. augusztus 31. napja között, legfeljebb 1 hónap időtartamra kerül sor.

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

 • 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok,
 • szolgáltatást kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és
 • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A program két pillérre épül:

 1. Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet.
 2. Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén: A mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén is lehetőség nyílik a program keretében diákok idényjellegű foglalkoztatására.

Jelentkezni a lakóhely szerint illetékes Foglalkoztatási Osztályon, majd ezt követően – önkormányzati diákmunka esetén – 2024. június 17. napjától a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályán lehet.

A regisztrációhoz szükséges dokumentumok:

 • személyazonosító igazolvány
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • TAJ kártya
 • adóigazolvány
 • érvényes diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás
 • befejezett iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 • bankszámlaszám