Hírek

 • Gyula
 • >
 • Aktuális
 • >
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény állapítható meg a gyermek részére, ha az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 165%-át (2023. évben 47.025,- Ft), valamint a család vagyonnal nem rendelkezik.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény állapítható meg továbbá, ha az alábbi esetekben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 180%-át (2023. évben 51.300,- Ft):

 • a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 • a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • a kérelmező nagykorú és a család tagjainak vagyona nincs.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek pénzbeli támogatásra, valamint térítési díj kedvezményre jogosult az alábbiak szerint: 

 • a gyermek, fiatal felnőtt, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságaa tárgyév augusztus 1. napján, valamint november 1. napján fennáll, alapösszegű pénzbeli támogatásra jogosult 6.000,- Ft összegben.
 • az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére, aki:
   • a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesül,
   • az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt,
   • az előző két pont szerinti életkorú gyermek, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el.
 • az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére, aki:
   • az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt.

Hátrányos helyzet állapítható meg annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek és nagykorúvá vált gyermeknek, aki esetében megállapítható, hogy a szülők alacsony iskolai végzettségűek, vagy a szülők egyikénél alacsony foglalkoztatottság áll fenn vagy elégtelen a lakókörnyezet, nem megfelelőek a lakáskörülmények.

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül legalább kettő fennáll.

Az a gyermek, fiatal felnőtt, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1. napján, valamint november 1. napján fennáll, emelt összegű pénzbeli támogatásra jogosult 6.500,- Ft összegben.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a köznevelés területén további kedvezmények, támogatások és jogosultságok is biztosítottak.

A formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] elérhető a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályán, valamint Gyula Város honlapján a https://gyula.hu/gyula/varoshaza/ugyintezes/szocialis-ugyek/rendszeres-gyermekvedelmi-kedvezmeny/ linken.

A megállapítás iránti kérelem a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályán terjeszthető elő.