Hírek

 • Gyula
 • >
 • Aktuális
 • >
 • Pályázati felhívás – Háziorvos helyettesítésére

A Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény

1 fő munkatársat keres

HÁZIORVOS

helyettesítésére.

A háziorvosi munkakörről:

Intézményünk háziorvosi munkakörbe keresi 1 fő munkatársát a gyulavári háziorvosi körzetbe. Az állás egészségügyi szolgálati jogviszonyban, heti 40 órás teljes-, vagy megegyezés szerinti részmunkaidőben, határozott idejű helyettesként – előre láthatóan 1,5 éves foglalkoztatás keretében – várhatóan 2023. IV. negyedévében betölthető. Megegyezés szerin – a vonatkozó ágazati szabályok betartása mellett – más munkaviszony mellett is végezhető a tevékenység.

Munkavégzés helye: 5711 Gyula, Széchenyi u. 57.

Feltételek:

 • A 4/2000 (II.25.) EüM rendelet 11.§-ában foglalt feltételeknek megfelelő végzettség (pl.: általános orvosi oklevél és általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítés, vagy belgyógyászat szakorvosi szakképesítés és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlat, stb.)
 • magyar állampolgárság,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

Benyújtandó iratok:

Pályázathoz mellékelendő:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • képesítést tartalmazó oklevél másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárás lebonyolításában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,

Felvételhez szükséges további iratok:

 • érvényes működési engedély
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • egészségi alkalmasság igazolása.

Feladatok és díjazás

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti feladatok ellátása a vonatkozó bértábla (619.000 – 2.142.000 Ft) alapján.

A jelentkezésnél előnyt jelent

Háziorvosként szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény (5700 Gyula, Béke sgt. 39.) részére történő megküldéssel
 • Elektronikus úton a vezeto@eualapgyula.hu címre történő megküldéssel.

További információ kérhető Ködmön Zsolt intézményvezetőnél a vezeto@eualapgyula.hu címen, vagy a +36-70-684-57-72 telefonszámon.