Hírek

  • Gyula
  • >
  • Aktuális
  • >
  • Pályázati felhívás autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

Gyula Város Önkormányzata pályázati felhívása Gyula városban menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Gyula Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat vagy Kiíró) Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján Gyula város közigazgatási területén végzendő közforgalmú helyi autóbusszal ellátott személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.

1. A pályázatkiíró neve, címe, telefonszáma

Gyula Város Önkormányzata

5700 Gyula, Petőfi tér 3.

Kapcsolattartó: Dr. Tariné dr. Botta Ágnes

Tel.: +3666526811

E- mail: tarine@gyula.hu

2. Az eljárás tárgya

Gyula város közigazgatási területén autóbusszal végzett közforgalmú helyi menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, menetjegyek és utazási bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást előre meghatározott menetrend szerint kell végezni. A megállóhelyek számát és nevét, valamint a járatok indulás időintervallumát a menetrend tartalmazza.

3. A szerződés időtartama

Kiíró a szerződést 2024. január 1. 0.00 órától – 2028. december 31. 24.00 óra közötti időszakra köti.

4. A pályázók köre

A pályázat nyilvános. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a Pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

5. Ajánlattétel határideje, helye

2023. november 15. 10:00 óra. Gyula Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5700 Gyula, Petőfi tér 3. (Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat benyújtásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítsa, amelyről hirdetményt tesz közzé a www.gyula.hu honlapon.)

6. Az eredményhirdetés tervezett időpontja

A pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül.

7. Szerződéskötés tervezett időpontja

Az eredményhirdetés időpontját követő 10 napon belül, de legkésőbb 2023. december 31. napjáig.

8. Elbírálás módja

A Pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempont alapján a Kiíró a legalacsonyabb összegű pályázatot, mint összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Pályázóval köt szerződést.

9. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei

 A Pályázati kiírás a www.gyula.hu honlap dokumentumtárából letölthető.