Hírek

  • Gyula
  • >
  • Aktuális
  • >
  • Óvodai- és iskolai évkezdés miatt jelentkező kiadásokhoz nyújtott települési támogatás

Óvodai- és iskolai évkezdés miatt jelentkező kiadásokhoz nyújtott települési támogatás

A gyermekszegénység, a gyermekek hátrányos helyzete elleni küzdelem, a szociális biztonság megteremtése egyaránt felelőssége az államnak, valamint a helyi önkormányzatoknak is. E felelősségnek eleget téve Gyula Város Önkormányzata széles körű lehetőségekkel segíti a családokat.

Ezen lehetőségek egyikeként Gyula Város Önkormányzata települési támogatást biztosít azon személyek részére, akik köznevelési intézménybe járó gyermekre tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak és az óvodai, iskolai évkezdés miatt anyagi segítségre szorulnak.

A támogatás akkor állapítható meg, ha a családban az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400 %-át (2023. évben 114.000.-Ft) és a család tagjainak vagyona nincs.

A kérelem tárgyév augusztus 01. napjától szeptember 30. napjáig a Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályán, valamint a Gyulavári Kihelyezett Ügyfélszolgálati Irodán terjeszthető elő. E határidő jogvesztő.

A kérelem formanyomtatványa elérhető a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályán, valamint Gyula Város Önkormányzata honlapján, a https://gyula.hu/gyula/varoshaza/ugyintezes/szocialis-ugyek/telepulesi-tamogatas-ovodai-es-iskolai-evkezdes-miatt/ linken.

A meghatározott feltételek fennállása esetén gyermekenként 6.000,- Ft összegű támogatást biztosítunk, amely összeg megegyező az állam által biztosított pénzbeli támogatás összegével, kompenzálva az óvoda-, illetve iskolakezdéssel járó kiadások nehézségeit.