Hírek

HIRDETMÉNY ÁRVERÉS EREDMÉNYÉRŐL

A Nemzeti Földügyi Központ (törzskönyvi azonosító: 840363, székhelye: 1149, Budapest, Bosnyák tér 5., a továbbiakban: NFK, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (Xl. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) IV. FEJEZETE alapján, a jelen hirdetményben megjelölt árverési azonosító számmal ellátott földrészletekre vonatkozóan, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok közreműködésével nyilvános árverést folytatott le.

Közreműködő kormányhivatal:

Békés Vármegyei Kormányhivatal

Az árverés helyszíne és címe:

5600 Békéscsaba, Szerdahelyi utca 2. „B” épület fsz. konferencia terem

Az árverés időpontja: 2023. év október hó 26. napja 

Az NFK a Korm. rendelet 33. § (2) bekezdésében, valamint a 22. § (2) bekezdésében foglaltakra  tekintettel  az  árverés  eredményét  a  jelen  hirdetmény elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint közzéteszi, egyidejűleg közli, hogy az eredményes árverés alapján értékesítésre kerülő földrészletek vonatkozásában a Magyar Államot a szerződés megkötésétől számított 20 éves időtartamra – a szerződés szerinti vételáron – visszavásárlási jog illeti meg. A visszavásárlási jog biztosítására a földrészletet 20 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom terheli.