Hírek

  • Gyula
  • >
  • Aktuális
  • >
  • Nemzeti Földügyi Központ – Árverési hirdetmény

NEMZETI FÖLDÜGYI KÖZPONT - ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Nemzeti Földügyi Központ (székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., a továbbiakban: NFK), mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. § (1) bekezdés, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (Xl. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) IV. Fejezete alapján nyilvános árverés keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, jelen hirdetmény elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban szereplő földrészleteket.

a. A regisztráció helyszínes és címe:
Békés Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály
2. – 5600 Békéscsaba, Szent István tér 18

A regisztráció időpontja: 2023. év október hó 25. nap 08:30-11:00

(A regisztrációval kapcsolatos részletes tájékoztatás a hirdetmény VI. 1. pontjában olvasható.)

b. Az árverés helyszíne és címe:
Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály – 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi utca 2. „B” épület fsz. konferencia terem

Az árverés időpontja: 2023. év október hó 26. nap