Hírek

Meghívó

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

Az ülés ideje: 2023. szeptember 28. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

Napirendi javaslat:

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

 1. A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 2. Fontosabb jogszabályokról
  Előadó: dr. Csige Gábor jegyző
 3. Az önkormányzat pályázatairól
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 4. A) Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. féléves gazdálkodása
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
  B) Tájékoztató a Gyula Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok 2023. I. féléves gazdálkodásáról
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 5. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak 2023. I. félévi tevékenységéről a tulajdonosi érdekek érvényesülése tekintetében
  Előadó: felügyelő bizottságok elnökei
 6. Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 1. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: dr. Csige Gábor jegyző
 3. Beszámoló a Gyulai Szakképzési Centrum 2022/2023-as tanévre vonatkozó tevékenységéről
  Előadó: Gyulai Szakképzési Centrum (Kovács Zsuzsanna főigazgató)
 1. A Gyulai Tankerületi Központ tájékoztatója a 2022/2023. tanévről, valamint a 2023/2024. tanév kezdésének tapasztalatairól
  Előadó: Gyulai Tankerületi Központ (Teleki-Szávai Krisztina igazgató)

 IV. FŐ NAPIREND

 1. A Gazdasági Erőforrások Bizottsága új tagjának megválasztása
  Előkészíti: önkormányzati és kulturális (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 2. Gyula Város Egyesített Óvodája beszámolója a 2022/2023-as nevelési évről
  Előkészíti: Gyula Város Egyesített Óvodája (Makráné Gombkötő Zita intézményvezető)
  Véleményezi: OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 3. A Mogyoróssy János Városi Könyvtár pályázatai az Nemzeti Kulturális Alap felhívásaira
  Előkészíti: Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Dézsi János igazgató)
  Véleményezi: HTB, GEB, RÖK, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 4. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. gördülő fejlesztési tervének elfogadása
  Előkészíti: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (Daróczi László ügyvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 5. Csatlakozási szándék kifejezése a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez
  Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit Osztályvezető)
  Véleményezi: HTB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 6. A Gyula, K. Schriffert út 1. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásának megszüntetése
  Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 7. Közterület elnevezése
  Előkészíti: mérnöki osztály (Molnár Csaba osztályvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 8. Döntés a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről a Gyulai Polgármesteri Hivatalban
  Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB; RÖK, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 9. Rendelkezés a tartalékkeret felhasználásáról
  Előkészíti: pénzügyi osztály (Niedermayerné Vaszkán Gyöngyi osztályvezető)
  Véleményezi: GEB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 10. A. Döntés Gyula város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása során Környezeti Vizsgálat szükségességéről, valamint Gyula város Településszerkezeti Tervének jóváhagyása

  B. Rendelettervezet Gyula város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 40/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előkészíti: Béres István főépítész
  Véleményezi: HTB, GEB, RÖK, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 11. Rendelettervezet Gyula Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
  Előkészíti: pénzügyi osztály (Niedermayerné Vaszkán Gyöngyi osztályvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB, RÖK, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 V. ZÁRT ÜLÉS

 1. Döntés önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában
  Előkészíti: igazgatási osztály (dr. Boros Tamás igazgatási osztályvezető)
  Véleményezi: HTB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 2. Havasi István-díj adományozása
  Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)
  Véleményezi: OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 3. A Bay Zoltán tanulmányi ösztöndíjak odaítélése
  Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)
  Véleményezi: OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

Gyula, 2023. szeptember 21.

                                                                                                            Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                          polgármester