Hírek

MEGHÍVÓ

 Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

Az ülés ideje: 2023. november 30. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

Napirendi javaslat:

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

 1. A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

   

 2. Fontosabb jogszabályokról
  Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

   

 3. A) Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I-III. negyedéves gazdálkodása
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

   

  B) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2023. I-III. negyedévi tevékenységének értékeléséről
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 4. Tájékoztató a Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. és a Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft. által 2023. évben megszervezett Gyulai Pálinkafesztiválról
   Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

   

 5. Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 1. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

   

 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

   

 3. Beszámoló a 2023. I-III. negyedévre vonatkozó helyi adóztatási tevékenységről
  Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző
  Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

IV. FŐ NAPIREND

 1. A Békés Vármegyei Központi Kórházzal és a Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézménnyel a védőnői ellátással összefüggésben kötött Használati szerződés módosítása
  Előkészíti: Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény (Ködmön Zsolt intézményvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 1. Döntés az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyeiről
  Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB, RÖK, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 1. Döntés az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagjáról
  Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB, RÖK, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 1. Gyula Város Önkormányzatának 2024. évi belső ellenőrzési terve
  Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző
  Véleményezi: HTB, GEB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 1. A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjak költségvetési fedezetének biztosítása
  Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 1. Döntés a Gyula, belterület 2641/4/A hrsz. ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról
  Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 1. Gyula, 863/8 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása
  Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 1. A Gyulai Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
  Előkészíti: dr. Csige Gábor jegyző
  Véleményezi: HTB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 1. Döntés Gyula Város Önkormányzatának felelősség- és vagyonbiztosításáról
  Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)
  Véleményezi: GEB, HTB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 1. Ingyenes lakossági LED-csereprogram 2.0 megvalósításáról a CYEB Energiamegoldások Kft-vel Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit Osztályvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB, RÖK
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

 1. Rendelettervezet a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
  Előkészíti: pénzügyi osztály (Niedermayerné Vaszkán Gyöngyi osztályvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB, RÖK, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

V. ZÁRT ÜLÉS

 1. A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálása
  Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)
  Véleményezi: HTB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

Gyula, 2023. november 23.

Dr. Görgényi Ernő

polgármester