Hírek

MEGHÍVÓ

 Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ülést tart,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

Az ülés ideje: 2024. május 30. (csütörtök) 9.00 óra

Helye: a Városháza díszterme

Napirendi javaslat:

I. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK

II. TÁJÉKOZTATÓK

 1. A képviselő-testület legutóbbi ülése óta történt fontosabb eseményekről
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 2. Fontosabb jogszabályokról
  Előadó: dr. Csige Gábor jegyző
 3. Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

III. NAPIREND ELŐTTI BESZÁMOLÓK

 1. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: dr. Csige Gábor jegyző

IV. FŐ NAPIREND

 1. Döntés a Békés-Bihar Településfejlesztési Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról, illetve a 2024. évi üzleti tervéről
  Előkészíti: Beleznai Róbert, a Békés-Bihar Településfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője,
  jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)
  Véleményezi: GEB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 2. Döntés a Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról, illetve a 2024. évi üzleti tervéről
  Előkészíti: Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. (dr. Elek Tibor Attila ügyvezető),
  jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)
  Véleményezi: GEB, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 3. Döntés a Gyulakonyha Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról, illetve a 2024. évi üzleti tervéről
  Előkészíti: Gyulakonyha Nonprofit Kft (Ambrus György ügyvezető),
  jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 4. Döntés a Gyulasport Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról, illetve a 2024. évi üzleti tervéről
  Előkészíti: Gyulasport Nonprofit Kft.(Kertes István ügyvezető),
  jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 5. Döntés a Gyulai Hírlap Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról, illetve a 2024. évi üzleti tervéről
  Előkészíti: Gyulai Hírlap Nonprofit Kft. (Mocsár-Pörjés József ügyvezető),
  jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)
  Véleményezi: GEB, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 6. A Mogyoróssy János Városi Könyvtár pályázata a Nemzeti Kulturális Alap felhívására
  Előkészíti: Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Dézsi János igazgató)
  Véleményezi: HTB, GEB, RÖK, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 7. Indítható óvodai csoportok számának meghatározása
  Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)
  Véleményezi: RÖK, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 8. Gyula Város Egyesített Óvodája pedagógusainak illetménye
  Előkészíti: jogi és humánpolitikai csoport (dr. Tariné dr. Botta Ágnes csoportvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 9. 2023. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés
  Előkészíti: dr. Timár Andrea aljegyző
  Véleményezi: HTB, GEB, RÖK, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 10. A 2023. évi gyermekvédelmi beszámoló
  Előkészíti: szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztály (Sós Judit osztályvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB, RÖK
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 11. A Gyulai járásra vonatkozó TOP PLUSZ Városfejlesztési Programterv módosításának elfogadása
  Előkészíti: Kónya István alpolgármester
  Véleményezi: HTB, GEB, RÖK, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 12. A Helyi Építési Szabályzat Déli utca módosítás eljárásában beérkezett vélemények ismertetése és partnerségi egyeztetés lezárása
  Előkészíti: Béres István főépítész
  Véleményezi: HTB, GEB, RÖK, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 13. A Dobos István utca Petik Ambrus utca és Leiningen utca közötti szakaszát érintően a kerékpáros forgalmirend-változása
  Előkészíti: mérnöki osztály (Domokos Ádám osztályvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 14. Tervezési feladatok előkészítése az N. Szabados utca fejlesztésével kapcsolatosan (a kül- és belterületeket összekötő utak rehabilitációs programja keretében)
  Előkészíti: mérnöki osztály (Domokos Ádám osztályvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 15. Rendelettervezet a városi tanulmányi ösztöndíjról szóló 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 16. Rendelettervezet a városi művészeti ösztöndíjról szóló 33/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 17. Rendelettervezet a 2023. évi zárszámadásról
  Előkészíti: pénzügyi osztály (Niedermayerné Vaszkán Gyöngyi osztályvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB, RÖK, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

V. ZÁRT ÜLÉS:

 1. Dr. Libor János-díj adományozása
  Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB, RÖK, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester
 2. Javaslattétel a „Békés Vármegyéért” kitüntető díj adományozására
  Előkészíti: önkormányzati és kulturális osztály (dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezető)
  Véleményezi: HTB, GEB, RÖK, OKB
  Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

 

Gyula, 2024. május 23.

                                                                                                     Dr. Görgényi Ernő

                                                                                                                 polgármester