Hírek

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A TAPPE Hulladékgazdálkodási Köztisztasági, Szolgáltató Kft. értesíti Önöket, hogy társaságunk Gyulán az

–  I. körzetben 2024. április 17-én, szerdán

– II. körzetben 2024. április 24-én, szerdán

– III. körzetben 2024. május 8-án, szerdán

– IV. körzetben 2024. május 15-én, szerdán

– V. körzetben 2024. május 22-én, szerdán lomtalanítási napot tart.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el.

Kérjük, hogy a lomokat – a gyűjtési naptárban meghatározott napokon, reggel 6:00 óráig, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki, ne az úttestre tegye, mert azzal akadályozhatják a forgalmat.

A lomhulladékot kézzel helyezik a járműbe, ezért felhívjuk a figyelmüket, és kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).

A meghirdetett időponton túl, valamint az ömlesztett módon kihelyezett hulladék, vagy lomhulladéknak nem minősülő hulladék (gumihulladék, elektronikai hulladék, építésből, bontásból származó hulladék, veszélyes hulladék, stb.) illegálisan kihelyezett hulladéknak minősül, így azokat a továbbiakban sem áll módunkban elszállítani. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az illegális hulladék elhelyezése tilos, mely hatósági eljárás megindítását vonhatja maga után!

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:

  • egyes hulladéktípusok esetében, a hulladékgyűjtő udvarokon. Az igénybevétel részletes feltételei az alábbi linken találhatóak:

https://tappe.hu/hulladekgyujto-udvarok-nyitvatartasa/

https://tappe.hu/hulladekudvaron-leadhato-hulladekok/

  • a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, más vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon.

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes tájékoztatást.

Központi ügyfélszolgálat

Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.

Tel.: + 36-66/447-150

E-mail: ugyfelszolgalat@tappe.hu, szallitasi-informaciok@tappe.hu

Honlap: www.tappe.hu

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló további részletes információk a www.tappe.hu oldalon érhetőek el.

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!

Védje a környezetet Ön is!