Hírek

  • Gyula
  • >
  • Aktuális
  • >
  • Községi zárlat (védőkörzet) elrendelése mézelő méhek nyúlós költésrothadása megbetegedés megállapítása miatt

Községi zárlat (védőkörzet) elrendelése mézelő méhek nyúlós költésrothadása megbetegedés megállapítása miatt

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal (a továbbiakban: Járási Hivatal) állategészségügyi hatósági jogkörében eljárva járványügyi intézkedésként mézelő méhek nyúlós költésrothadása bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség hatósági megállapítása miatt jelen határozat mellékletét képező térképek szerinti – körök által jelzett területnek megfelelően-
Gyula (Siórét, Bicere,Ajtósfalva) és Békéscsaba (Gerla, Fényes) települések közigazgatási területét rész­ legesen érintő területre vonatkozóan 2023. szeptember 11. napjától községi zárlatot (védőkörzetet) rendelek el.

Térképek