Hírek

  • Gyula
  • >
  • Aktuális
  • >
  • Közétkeztetési támogatásként nyújtott települési támogatás

Közétkeztetési támogatásként nyújtott települési támogatás

A gyermekszegénység, a gyermekek hátrányos helyzete elleni küzdelem, a szociális biztonság megteremtése egyaránt felelőssége az államnak, valamint a helyi önkormányzatoknak is. E felelősségnek eleget téve Gyula Város Önkormányzata széles körű lehetőségekkel segíti a családokat.

Ezen lehetőségek egyikeként Gyula Város Önkormányzata települési támogatást biztosít azon személyek részére, akik köznevelési intézménybe járó gyermekre tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak és a nevelési-oktatási intézményben fizetendő közétkeztetéssel összefüggő térítési díj megfizetése anyagi nehézséget okoz.

A támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400%-át (2023. évben 114.00,- Ft) és a család tagjainak vagyona nincs.

A kérelemhez a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy más jogcímen térítési díj kedvezményt nem vesz igénybe, valamint gyermeke rendszeresen részt vesz a közétkeztetésben.

A kérelem szeptember 1. napja és május 31. napja között nyújtható be a Gyulai Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályán, valamint a Gyulavári Kihelyezett Ügyfélszolgálati Irodán, a támogatás összege gyermekenként 8.000.- Ft/hó.

A kérelem formanyomtatványa elérhető a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és Gazdaságfejlesztési Osztályán, valamint Gyula Város Önkormányzata honlapján, a https://gyula.hu/gyula/varoshaza/ugyintezes/szocialis-ugyek/kozetkeztetesi-tamogatas/ linken.