Teremhasználat igénylése

Általános

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Segédlet a hivatali portál használtatához

Tájékoztató a telefonszámokról és az ügyfélfogadási rendről

Telefonközpont

Vezetékes

+3666526800

Mobil

+36303826005, +36304886232

Fax

+3666526819

Információs ablak

Telefon

+3666526898

Ebédszünet

12:00−12:30
Telefonkönyv megtekintése

Ügyfélfogadási rend:

ÖNKORMÁNYZATI OSZTÁLY

Hétfő

07:30−16:00

Kedd

07:30−12:00

Szerda

Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök

07:30−16:00

Péntek

07:30−12:00
A szerdai, ügyfélszüneti naptól függetlenül a halálesetek anyakönyvezésének ügyintézése egész nap történik.

Ügyleírás

A városháza épületének termei, előterei külön szabályzatban meghatározott használati díj ellenében vehetőek igénybe rendezvények tartásához.

Nem kell használati díjat fizetni a képviselő-testület és bizottságai, a részönkormányzat és a polgármesteri hivatal által szervezett rendezvények esetén. A polgármesteri hivatal által szervezett családi ünnepségek díszteremben történő megrendezésének költségét külön helyi rendelet szabályozza.

Közérdekből vagy más rendkívüli esetben a jegyző a szabályzatban meghatározott kedvezményes díjat állapíthat meg.

A helyiséghasználat iránti igényt írásban, a jegyzőnek címzett kérelemben kell benyújtani a rendezvény megtartása előtt legalább 7 nappal. A kérelemnek tartalmaznia kell a rendezvény dátum szerinti napját, az igényelt helyiség megnevezését, az igénybevétel tervezett időtartamát.

A helyiséghasználati díjak tartalmazzák a takarítás, a fűtés, a világítás, a berendezés és az eszközök használatának költségeit.

A fizetendő használati díjat a pénzügyi osztály számlázza az engedélyezett kérelem és a gondnokság által kiállított belső bizonylat alapján. A számlát 8 napon belül készpénzben vagy átutalással kell kiegyenlíteni.

A helyiségeket használók kötelesek gondoskodni:

  • a helyszínre szállított tárgyak, technikai felszerelések, egyéb berendezési tárgyak őrzéséről, valamint ezeknek legkésőbb a rendezvényt követő nap déli 12.00 óráig történő elszállításáról;
  • a rendezvények zavartalan lebonyolításáról, az ehhez szükséges szervezési feladatok ellátásáról;
  • az igénybe vett helyiségek állagának, berendezési tárgyainak megóvásáról;
  • az esetlegesen okozott károk azonnali megszüntetéséről, megtérítéséről;
  • a tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok betartásáról.

A városháza rendezvények tartására igénybe vehető helyiségei és azok díjai.

A díjak a mindenkor áfa összegét nem tartalmazzák.

Helyiség

4 óra időtartamig

4 órán túli időtartamig

Díszterem

50.000 Ft

100.000 Ft

Kisterem

10.000 Ft

20.000 Ft

Ovális terem

10.000 Ft

20.000 Ft

Képviselői iroda

4.000 Ft

8.000 Ft

Alpolgármesteri irodák előtti tér

5.000 Ft

10.000 Ft

Ovális terem előtti előtér

5.000 Ft

10.000 Ft

Ügyintéző

Miszlai Erika

Ügyintézés helye

Önkormányzati osztály

Telefon

+3666526827

Nyomtatvány