Hírek

Felhívás sporttámogatás igénylésére

Tisztelt Sportegyesületi Elnökök!


Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletében 30.000.000,- Ft összeget biztosít a sportegyesületek idei évi támogatására.

Gyula Város Sportkoncepciója értelmében e keret felosztása az alábbiak szerint történik:

  • sportegyesületek működésének támogatása 90 %,
  • a fogyatékkal élők sportjának támogatása 1 %,
  • diáksport szervezetek támogatására, a Diáksport Vándorkupa alapján 9 %.

A fentiek értelmében a városban működő sportegyesületek a mellékelt adatlapon kérelmet nyújthatnak be, melyek alapján Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Társadalompolitikai Bizottsága átruházott hatáskörében eljárva márciusi ülésén dönt a 2024. évi sporttámogatások odaítéléséről.

Fentiekre tekintettel a kérelem beadási határideje 2024. március 18. (hétfő) 16:00 óra. Kérem a határidő pontos betartását, mert hiánypótlásra nincs lehetőség.

Felhívom továbbá szíves figyelmüket, hogy a támogatási kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy a 2023. évre nyújtott – azonos célú – támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően elszámoljon az egyesület. Kérem, akinek még hiányossága vagy korrigálni valója van az előző évi elszámolás kapcsán, haladéktalanul intézkedjen ez ügyben, mivel a 2024. évi támogatási kérelmét csak ez esetben tudjuk befogadni.

A támogatásra egyebekben a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései az irányadóak.

A kérelmeket a Gyulai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályán kell benyújtani személyesen vagy e-mailben dr. Pacadzisz Oresztész osztályvezetőnél (pacadzisz@gyula.hu) vagy Veres-Nagy Mónika osztályvezető-helyettesnél (nagymonika@gyula.hu).

Kérdés, kérés esetén készséggel állunk rendelkezésükre!

 

Dr. Pacadzisz Oresztész sk.
osztályvezető

Gyulai Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati és Kulturális
Osztály
5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Tel.: 66/526-821
E-mail: pacadzisz@gyula.hu

Nyomtatványok – dokumentumok