Hírek

Ebösszeírás 2023.

FELHÍVÁS

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 42/B. § (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján 2021. év első negyedévében lezárult a legutóbbi ebösszeírás, így a következő soros ebösszeírást ismételten el kell végezni.

A Törvény szerint az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a jogszabály szerinti adatokat rendelkezésére bocsátani. Aki ennek nem tesz eleget, úgy az a Törvény 43. § (1) és (1b) bekezdései valamint az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. melléklet d) pontja szerint állatvédelmi bírságot köteles megfizetni, amelynek összege 150.000,- Ft.

A 2023. évi ebösszeírás céljából kérem a Gyula város közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait, illetve tartóit, hogy jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve az ebösszeírással kapcsolatos adatlapot kitölteni és a Gyulai Polgármesteri Hivatal részére visszajuttatni szíveskedjenek. Az összeírással kapcsolatos adatlap elektronikus úton vagy papír alapon nyújtható be, az alábbiak szerint:

 1. Elektronikus úton az alábbi linkre kattintva: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Az „Ügyintézés Bejelentkezéssel” pontra kattintva az „Ügyindítás” menüponton belül „Általános vagy egyéb igazgatási ügyek” ágazat és „ebnyilvántartás” ügytípus kijelölésével kattintson az „Űrlap kereső” pontra, ahol megjelenik a kitöltendő „Ebösszeíró Adatlap” elnevezésű nyomtatvány.

 1. Papír alapon az alábbi linkre kattintva letölthető az adatlap: https://gyula.hu/ebosszeiras-2023/

A hiánytalanul kitöltött és aláírt adatlapot

 • személyesen leadhatja a Gyulai Polgármesteri Hivatal Információs Pultjánál hétköznap hétfő és csütörtök között 7.30 – 16.00 óra között és pénteken 7.30-13.30 óra között, továbbá,
 • postai úton is elküldheti a Gyulai Polgármesteri Hivatal címére (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) A borítékra kérem tüntesse fel: Ebösszeíró adatlap 2023.
 1. A fentiek mellett az adatlap átvehető és leadható
  • a Mogyoróssy János Városi Könyvtár központi épületében (5700 Gyula, Városház utca 13.), a Gyulavári Fiókkönyvtárban (5711 Gyula, Illyés Gyula utca 4.) és a Törökzugi Fiókkönyvtárban (5700 Gyula, Pósteleki utca 30.),
  • az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. Művelődési Központjában (5700 Gyula, Béke sgt. 35.),
  • a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által fenntartott idősek klubjaiban és családsegítő központban:
   • számú Idősek Klubja – 5700 Gyula, Scherer Ferenc utca 16.
   • Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ – 5700 Gyula, Almássy Kálmánné tér 9.
   • számú Idősek Klubja – 5700 Gyula, Temesvári út 6.
   • számú Idősek Klubja – 5700 Gyula, Galamb utca 21.
   • számú Idősek Klubja – 5700 Gyula, Kálvin utca 35.
   • számú Idősek Klubja – 5711 Gyula, Széchenyi u. 78.
   • számú Idősek Klubja – 5700 Gyula, Cinka Panna utca 1.
   • számú Idősek Klubja – 5700 Gyula, Csokonai utca 18.
   • Család- és Gyermekjóléti Központ – 5700 Gyula, Jókai utca 30.

Az adatlap leadási időszaka 2023. november 15. napjától kezdődően 2024. február 29. napjáig került meghatározásra. Tájékoztatom, hogy 2023. december 27. és december 29. napjai között igazgatási szünet került elrendelésre, így ezeken a napokon a papír alapú nyomtatványok leadására a Polgármesteri Hivatalban nincs lehetőség.

Felhívom figyelmét az alábbiakra:

 • január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel megjelölve lehet csak tartani,
 • a 2020. évi ebösszeírásban bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni.

Gyula, 2023. november 6.

Dr. Görgényi Ernő
polgármester