2022. július 4., hétfő,  Ulrik
 
 
   
   
   
 

Pályázatok

Közösségfejlesztési tevékenységek megvalósítása gyulán
2019. február 01.

szechenyi_logo.png 

Megvalósítók:

Gyula Város Önkormányzata (konzorcium vezető)

Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft (konzorciumi partner)

 

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00010

Projekt címe: Közösségfejlesztési tevékenységek megvalósítása Gyulán

A projekt összköltsége: 62 250 000 Ft, amely 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő támogatás.

A megvalósítás időtartama: 2019.02.01. - 2022.08.31.

A projekt az Európai Szociális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam támogatásával valósul meg.

 

 

Rövid összefoglalás a projektről

 

A projekt célja a gyulai közösségek fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödésének megteremtése, amely fontos részét képezi a társadalmi felzárkózási politikának is, hiszen a közösségi munka hatására az érintettek együttműködnek a problémák megoldásában. A projektnek köszönhetően fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödik, élénk civil élet alakul ki Gyulán. A tervezett fejlesztés szorosan kapcsolódik a TOP egyik legfontosabb célkitűzéséhez is: a fejlesztések integrált módon történő megvalósítása.

 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására kerül sor Gyula városának 2 célterületén:

- Közösségi felmérés és tervezés: A közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása során mindvégig közösségi munkamódot alkalmazunk, amely lényege, hogy a közösség aktívan bevonásra kerül a szükségletek megfogalmazásában, a közösségi programok tervezésébe. A közösségi felmérés eredményeként elkészül a célterületek cselekvési terve, rendezvénynaptára és felülvizsgálatra kerül a felmérés alatt a Helyi Esélyegyenlőségi Program. A projekt keretében a helyi fejlesztéseket bemutató kiadvány kerül kiadásra. Ennek célja a helyi közösségek fejlesztésekkel kapcsolatos észrevételeinek megismerése mellett - amely a kiadvány előkészítéséhez kapcsolódik - a lakosság számára megismerhetővé tenni a projekteket, valamint ezáltal kialakítani bennük a lokálpatrióta szemléletet.

 

– Közösségi történeti feltárás: A tevékenység megvalósítása során aktívan együttműködünk a közművelődési, muzeális és könyvtári intézményekkel, valamint bevonásra kerülnek a helyi – a projekt szempontjából releváns – szervezetek, egyesületek, közösségek. A történeti feltárás mélyinterjúk segítségével, valamint workshopokon keresztül valósul meg.. A projektelem megvalósításába bevonásra kerülő intézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel együttműködési megállapodást kötünk

.

- Közösségépítő programok, rendezvények megvalósítása: A projekt keretében negyedévente megvalósításra kerülnek közösségi akciók, amely a közösségi feltárás eredményeire épülnek. Tervezetten helyet kapnak a gasztronómiát középpontba helyező rendezvények, a mozgás, a sport promotálása, valamint a gyermekekre fókuszáló programok. Mindemellett a helyi történeti hagyományok, néphagyományok felelevenítése is megtörténik: mesedélutánok, népművészeti foglalkozások stb. - Dokumentumelemzés: A tevékenység célja a város életében stratégiai szempontból jelentős dokumentumok közösségekkel, közösségek vezetőivel, mint célcsoporttal való átbeszélése, elemzése, igény és szükség esetén fejlesztése.

 

- Közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása: A közösségfejlesztési folyamatról, annak eredményeiről, az ahhoz való csatlakozás lehetőségeiről az érintetteket tájékoztató közösségi információs pont kialakítása valósul meg az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft-nél.

- Képzések szervezése: A képzési tevékenység során olyan képzési elemek kerülnek megvalósításra, amelyek aktívan hozzájárulnak a közösségépítés minőségi javításához, valamint szemléletmódbeli változásokat eszközölnek. Minden közösségfejlesztő részt fog venni a felhívás előírása szerinti képzésen (mely OKJ-s végzettséget ad)

- Közlekedésbiztonsági programok: A tevékenység megvalósítása során a célterületen élő óvodások megismerkednek a szabályos és biztonságos kerékpározással, amelyet rendezvények keretében, játékos formában szüleiknek is prezentálnak. Ezt követően – az épülő kerékpárhálózathoz kapcsolódóan – kerékpár túra kerül megszervezésre. A tevékenység erős közösségformáló szereppel bír, tekintettel arra, hogy az óvodásokon keresztül könnyen megszólíthatóvá válik a felnőtt és idős lakosság egyaránt.

 

- A projekt során eszközbeszerzési tevékenység is megvalósul.

 

- A projekt megvalósítása során különös figyelmet fordítunk a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására, valamint az infokommunikációs akadálymentesítésre mindamellett, hogy a rendezvények, workshopok fizikai megvalósulásánál is kiemelt figyelmet fordítunk az akadálymentes elérhetőségre.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu