2021. december 7., kedd,  Ambrus
 
 
   
   
   
 
Települési támogatás gyógyszertámogatásként

Ügyintéző: Szucsik-Mozsár Barbara 526-854, Fazekas Anikó 526-854

                 Lázárné Komócsin Ildikó 526-855, Pintér Róbert 526-855

 

Igénylő, kötelezett: gyulai lakcímmel rendelkező lakosok

Az ügyintézés kezdeményezhető: személyesen ügyfélfogadási időben

Ügyintézési határidő: 60 nap

 

Gyógyszerek vagy gyógyászati segédeszközök megvásárlásához támogatás Eseti jelleggel nyújtható, amennyiben:

- a kérelmező, illetve családja egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át (2021. évben 85.500.- Ft-ot) és

- a gyógyszerek, vagy gyógyászati segédeszközök rendszeres használata orvosilag indokolt,

- kivéve, ha a kérelmező közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik.

 

a kérelem egy naptári évben két alkalommal igényelhető (3 hónap eltéréssel), a támogatás mértéke legfeljebb 30.000.-Ft.

 

Rendszeres jelleggel nyújtott támogatás esetén az egy főre számított jövedelem határa 71.250.- Ft, az orvosilag indokolt rendszeres használatú gyógyszerek értéke eléri a 15.000.- Ft-ot havonta. Adható támogatás mértéke a havi rendszeres gyógyszerköltséggel egyező összeg, maximum 30.000.- Ft/hó. A támogatás 1 év időtartamra kerül megállapításra.

 

 

Szükséges iratok:  

- egy családban élők nettó jövedelem igazolása

- gyógyszerköltség igazolása

- 16. életévét betöltött gyermek esetében iskolalátogatási  igazolás

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu