2020. május 30., szombat,  Janka és Zsanett
 
 
   
   
   
 
Köztemetés

Ügyintéző: Lázárné Komócsin Ildikó 526-855

Az ügyintézés kezdeményezhető: személyesen ügyfélfogadási időben

 

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a legolcsóbb temetési formában, ha:

- nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

- az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

 

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

- a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

- az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu