2021. december 7., kedd,  Ambrus
 
 
   
   
   
 
Települési támogatás temetési hozzájárulás

Ügyintéző: Szucsik-Mozsár Barbara 526-854, Fazekas Anikó 526-854

                 Lázárné Komócsin Ildikó 526-855, Pintér Róbert 526-855

 

Igénylő, kötelezett: gyulai lakcímmel rendelkező lakosok

Az ügyintézés kezdeményezhető: személyesen ügyfélfogadási időben

Ügyintézési határidő: 60 nap

 

Temetési hozzájárulás adható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

A támogatás összege: 30.000.- Ft.

 

A kérelemhez csatolni kell:

- a kérelmező és a vele egy családban élők megelőző 1 havi nettó jövedelemigazolását

- a temetési főszámla eredeti példányát

- az elhalt halotti anyakönyvi kivonatát

 

Nem állapítható meg annak:

- akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000.- Ft-ot).

 

 

 

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu