2020. május 30., szombat,  Janka és Zsanett
 
 
   
   
   
 
Fakivágás

FAKIVÁGÁS

Eljáró szerv neve: Gyula Város Címzetes Főjegyzője

Ügyintézés helye: Főkertészi Iroda

Ügyintéző: Szászné dr. Várkonyi Adrienn    Tel: (66) 526-843       e-mail: varkonyia@gyula.hu

Gyula város közigazgatási területén a fakivágást egyrészt a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008 (XII.30.) sz. Korm. rend., másrészt a Helyi Építési Szabályzat szabályozza. A rendeletek szerint a 10 cm nagyobb törzsátmérőjű fa kivágása csak megfelelő indokkal és külön engedély alapján lehetséges (kivéve: gyümölcsfa). A fakivágási kérelmet a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével és 3.000 Ft-os illetékbélyeggel lehet benyújtani. A kivágott fát nem építési tevékenységgel kapcsolatos kérelmek esetén a kivágott darabszámmal megegyező darabszámmal, építési (magas és mélyépítési) tevékenységgel összefüggő fakivágások esetén a kivágott össztörzsátmérő mértékéig kell pótolni.

A kérelem benyújtását követően az ügyintéző a tényállást tisztázza, ha szükséges bizonyítási eljárást folytat le (helyszíni szemlét, tárgyalást tart, tanúkat hallgat meg, stb.), amennyiben szükséges Társhatóságok (pl. Építéshatóság) bevonásával. Az ügyben a hivatal határozattal dönt vagy a kérelmet elutasítja.

Ügyintézés határideje: 30 nap

Ügyintézés díja: 3.000 Ft

Ügyintézés kezdeményezése: Írásban (kérelem) postai úton, vagy személyesen. Amennyiben az ügyfél nem írja le a kérelmét és személyesen megjelenik a hivatalban, az ügyintéző a kérelmet jegyzőkönyvbe foglalja.

 
 

boritek_ikon.pngGyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Postacím: 5700 Gyula, Pf. 44.

telefon_ikon.png


Telefon: 06 66 526-800
Telefax: 06 66 526-819
E-mail: gyulaph@gyula.hu
Belföldi jogsegély, szakhatósági ügyek: tokajine@gyula.hu